Четвер, 07.12.2023, 12:02
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Робота з педагогічними працівниками

МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ В ПІДВИСОЦЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ОБ’ЄДНАННІ

 

Методична робота з педагогічними працівниками в Підвисоцькому навчально-виховному об’єднанні спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державного стандарту освіти та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством, на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Педагогічний колектив НВО нараховує 83 працівника. З них вищу кваліфікаційну категорію мають 8 учителів , І категорію – 19, ІІ категорію – 10, спеціаліст – 13, бакалавр -4, молодший спеціаліст - 8. Мають педагогічне звання «учитель-методист» - 2, «старший учитель» - 2. Мають державну нагороду «Відмінник освіти» - 4.

Педагогічний колектив Підвисоцького НВО працює над єдиною методичною проблемою «Використання колективного трудового досвіду для впровадження інформаційно-комунікативних технологій з метою формування високого рівня компетентності учнів» та виконанням таких завдань:

 •  забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток;
 •  удосконалення управління навчальним закладом на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
 •  зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, шляхом залучення до цього процесу підприємства, організації, громадськість, спонсорів, батьків тощо;
 •  забезпечення функціонування системи до профільного та профільного навчання;
 •  забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;
 •  забезпечення виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 •  створення умов для вільного вивчення державної, рідної та іноземної мов;
 •  використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;
 •  впровадження сучасних освітніх технологій, створення умов для реалізації освітніх запитів кожного учня;
 •  удосконалення роботи щодо надання якісної освіти на підставі компетентнісного підходу до запровадження особистісно-зорієнтованих технологій навчання й виховання учнів;
 •  забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;
 • спрямування методичної роботи на встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів;
 •  здійснення моніторингу діяльності педагогічних працівників за різними напрямами їх функціонування;
 • підвищення професійної компетентності педагогів.
 • формування інформаційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності, впровадження певних нововведень у навчальний виховний процес;
 • оволодіння 100% педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів основами ІКТ;
 • розвиток у дітей і підлітків життєвої компетентності, свідомого ставлення до себе самого, сприяння фізичному зростанню;
 • запровадження технологій навчання та виховання дітей, які б забезпечували збереження їхнього фізичного та психічного здоров’я, розвантаження.

 

Школи Підвисоцького НВО працюють над таким проблемами

Підвисоцька ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка

«Створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу»

Копенкуватська ЗШ І-ІІ ст.

«Розвиток  пізнавальної активності учнів на основі особистісно-орієнтованого навчання та управління освітнім процесом. Виховання суспільно-активної особистості»

Тернівська ЗШ і-ІІ ст.

«Підвищення якості навчально-виховного процесу, шляхом діагностики професійної компетенції вчителя та моніторингу навчальних досягнень учнів»

Покотилівська ЗШ І-ІІ ст.

«Створення психолого-ідеологічних умов для надання якісних освітніх послуг, підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів»

 

Ятранський НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ст.-дошкільний навчальний заклад»

«Підвищення ефективності і якості уроку шляхом вивчення і впровадження новітніх технологій»

 

Головна мета здійснення науково методичної роботи – це зростання педагогічної майстерності педагогічного колективу загалом і кожного зокрема. Найважливіші принципи, на основі яких здійснюємо науково-методичну роботу в Підвисоцькому НВО, - системність, зв’язок із життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер, урахування особливостей, диференційований підхід до вчителів, пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форм роботи з учителями.

Змістова спрямованість методичної роботи визначається такими основними напрямами:

1. Зміцнення методологічних основ професійної діяльності педагога за рахунок вивчення важливих положень сучасної освіти.

2. Ознайомлення з новітніми освітніми технологіями, методиками, стратегіями, тактиками, методами, прийомами педагогічної діяльності з метою поліпшення якості педагогічного процесу у визначених рамками особистої професійної діяльності.

3. Оволодіння науково-дослідними навичками, які б забезпечували не лише засвоєння напрацьованого іншими вчителями передового педагогічного досвіду, а й формування власного творчого почерку в педагогічній діяльності.

4. Систематичне інформування про нові нормативні державні документи та інструктивно-методичні матеріали, які стосуються педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах.

5. Освоєння методики вивчення ускладнених програмових тем навчальних предметів із відвідуванням відкритих уроків та знайомством із творчою лабораторією колег.

 

Методична робота проводится в індивідуальній, груповій і колективній формах, які різняться між собою використовуваними прийомами, будучи однаково спрямованими на вдосконалення майстерності вчителя і педагогічного колективу загалом.

Групові :

МО вчителів - постійний орган управління навчальним закладом, призначений для розгляду основних питань навчально-виховної роботи. Головним завданням педагогічної ради є об'єднання зусиль педагогічного колективу закладу на піднесення рівня навчально-виховної роботи, упровадження в практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду

Предметні тижні  мають на меті зацікавити учні в до вивчення предмету.

Школа молодого вчителя покликана формувати педагогічну майстерність, творчу індивідуальність молодих педагогів

Школа педагогічної майстерності об’єднують педагогів із високою творчою активністю. Проведення теоретичних дискусій, колективні розробки окремих педагогічних проблем забезпечують включення великої кількості педагогів у творчий пошук.

Індивідуальні :

Самоосвіта передбачає визначення проблеми, вибір раціональних форм і способів усвідомлення матеріалу, опанування методики аналізу і способів узагальнення власного і колективного досвіду, залучення до методів дослідницького характеру.

Робота над науково-методичною проблемою - усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та неперервна робота педагогів з удосконалення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності.

Відкриті уроки спрямовані на обмін досвідом роботи, поширення передового педагогічного досвіду, надання допомоги в роботі.

Курсова перепідготовка - передбачає підвищення фахової самоосвіти вчителя і в після курсовий період.

Індивідуальна консультація з питань психології, педагогіки,методики організовуються з урахуванням потреб педагогічних працівників.

Діагностичні анкетування проводится для визначення стану методичної підготовки вчителя

Вивчення роботи вчителя - передбачає попереднє навчання методики роботи даного конкретного педагога, учителя  базових і опорній школах Підвисоцького НВО.

Стажування та наставництво полягає в тому, що досвідчені педагоги ведуть індивідуальну роботу з молодими, малодосвідченими працівниками, передаючи їм досвід, практично допомагають у виконанні завдань

Колективні:

Педагогічні читання проводять з метою удосконалення й поширення передового педагогічного досвіду. Шкільні читання є першим етапом районних, обласних, всеукраїнських читань. Педагогічні читання на рівні закладу проводяться також з метою підбиття підсумків роботи закладу над методичною проблемою.

Психолого-педагогічні семінари організовуються з урахуванням потреб педагогічних працівників в ознайомленні з досягненнями науки й передового досвіду. Вони розраховані на глибоке вивчення актуальних і важливих проблем як у теоретичному, так і практичному плані. На семінарах проводяться дискусії, диспути, ділові ігри, що є школою набуття педагогами досвіду творчої роботи

Інструктивно-методичні наради — колективне обговорення окремих питань групою осіб, які мають безпосереднє відношення до їх вирішення. Наради можуть бути періодичні і спрямовані на вирішення поточних проблем методичної роботи; короткі і тривалі.

Педагогічна рада призначена для розгляду основних питань навчально-виховної роботи. Головним завданням педагогічної ради є об'єднання зусиль педагогічного колективу НВО на піднесення рівня навчально-виховної роботи, упровадження в практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду

 

На початку 2016-2017 н.р. організовано роботу 9 методичних об’єднань, а саме:

 • Учителів початкових класів
 • Класних керівників
 • Учителів української мови та літератури
 • Учителів іноземної мови (англ.,нім.,рос.) зарубіжної літератури
 • Учителів математики, інформатики, фізики та астрономії
 • Учителів історії, правознавства та художньої культури
 • Учителів географії, природознавства, людина і світ, біології, економіки, екології та хімії
 • Учителів образотворчого та музичного мистецтва
 • Учителів трудового навчання, креслення,технологій, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни

Робота методичних об’єднань спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

Однією з форм виявлення перспективного педагогічного досвіду є атестація педагогічних працівників. Цього року атестації підлягає 17 педагогічних працівники. З них на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та звання «Вчитель методист» - 1  (Гаврилюк І.О.), вищої кваліфікаційної категорії та звання «старший учитель» - 3 (Баланівська Л.М.,Скрипка Н. К., Олійник А.В.), вищої кваліфікаційної категорії – 1 (Бондаренко Т.М.), І кваліфікаційної категорії та звання «старший учитель» - 2 (Довгань Н.С.,Тарахтій Л.І.), на підтвердження І кваліфікаційної – 3 (Звиздогляд Г.В., Поліщук В. В. Закреничного,  Кульчицька Н.М.), підтвердження ІІ кваліфікаційної категорії – 2 (Рарій М.Ю., Суховенко О.І.), встановлення вищої кваліфікаційної категорії – 1 (Соловей С.Г.) встановлення ІІ категорії – 1 (Яценко Ольга Володимирівна).

 

Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності учителів є курси підвищення кваліфікації.

 

Психологічну культуру  вчителів формують шляхом проведення психолого-педагогічних семінарів:

Психолого-педагогічний семінар «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу, з метою формування компетентної особистості» - Тернівська ЗШ І-ІІ ст.

Психолого-педагогічний семінар «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу, з метою формування компетентної особистості» - Покотилівська ЗШ І-ІІ ст.

 

Педагогічний досвід — сукупність знань, умінь і навичок, здобутих учителем у процесі навчально-виховної роботи.

Він є важливим елементом загальної культури педагога, в якій відображаються знання, вміння, навички та індивідуальні риси його особистості, постійно розвиваючись, збагачуючись протягом усієї педагогічної діяльності.

Майстер-класи

Зміст роботи

Відомості про майстра

Термін

Категорія слухачів

Відповідальні

 

«Організація навчально-дослідної та пошукової роботи на уроках української мови та літератури»

 

 

 

Учитель української мови та літератури Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Т.Шевченка Підвисоцького НВО Гаврилюк І.О.

Протягом року

Учителі української мови та літератури

Методист РМК

Воронкова С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі, динамічні, акцент-групи

Тема

Термін

Учасники

Відповідальні

 

 

 

 

 

 

«Розвиток творчої активності вчителів-словесників шляхом упровадження інноваційних інформаційно-педагогічних технологій»

 

1 рік

Учителі української мови та літератури

Керівник ТГ

Скрипка Н.К.

учитель української мови та літератури Підвисоцького НВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення та впровадження прогресивного педагогічного досвіду (ППД)

Тема досвіду

Автор

досвіду

Термін

вивчення

Форма узагалі-нення

Відповідальні

1

«Компетентнісний підхід до управління навчально-виховним об’єднанням»

 

Гаврилюк С.П., директор Підвисоцького НВО

Протягом року

Буклет, електронний носій

Завідувач  РМК

Зубченко Т.В.

2

«Науково-методичний та педагогічний супровід формування обдарованої дитини  в умовах креативного простору»

 

 

Баланівська Л.М.

заступник директора з навчально-виховної роботи Підвисоцької ЗШ

І-ІІІ  ступенів

імені Т.Г.Шевченка

Підвисоцького НВО

 

Протягом року

Буклет, електронний носій

Методист РМК Коваленко О.Ю.

3

«Створення національно-патріотичного виховного простору на уроках «Захист Вітчизни»»

 

Соловей С.Г

вчитель

«Захист Вітчизни»

Покотилівської ЗШ

І-ІІ ступенів

Підвисоцького НВО

 

Протягом року

Буклет, електронний носій

Методист РМК Зеленецька Л.В.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031