Четвер, 30.03.2023, 15:05
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Про організацію роботи з питань збереження життя і здоров'я дітей

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПІДВИСОЦЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26122, с. Підвисоке Новоархангельського району Кіровоградської області, вул. Миру,13 тел. (05255)43-1-37

e-mail: pidvysoke@i.ua, код за ЄДРПОУ 40781161

______________________________________________________________

НАКАЗ

01.09.2016 року                                                                                   № 5/6

с. Підвисоке

 

Про організацію роботи з питань

збереження життя і здоров'я дітей

 

На виконання ст. 26 Закону України «Про освіту», Законів України «Про охорону праці», «Про пожеж­ну безпеку», «Про дорожній рух», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 року № 563  (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 року № 782) та інших нормативно-правових документів, з метою створення без­печних умов навчання, виховання учасників навчально-виховного процесу та попередження дитячого травматизму

  НАКАЗУЮ:

 1.Педагогічному колективу НВО : Підвисоцької ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка, Підвисоцького будинку дитячої та юнацької творчості, Копенкуватської  ЗШ І-ІІ ступенів,  Покотилівської ЗШ І-ІІ ступенів, Тернівської ЗШ І-ІІ ступенів,  Ятранського НВК «ЗШ І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад":

1.1.Забезпечувати належні умови праці та навчання учасників навчально-виховного процесу.

1.2.Запровадити чітку систему роботи з питань збереження життя та здоров'я дітей відповідно до вимог нормативних актів державної і галузевої чинності, методичних рекомендацій.

1.3.Перевезення організованих груп дітей, в тому числі підвіз учнів шкільним автобусом, екскурсії, походи і т.д. здійснювати згідно з порядком, установленим чинними нормативними документами.

1.4.Організовані заходи з учнями, вихованцями проводити в закладах лише на підставі наказу по НВО або з відома та дозволу керівника закладу.

2. Спеціалісту з охорони праці Гончаренко Н.І.:

2.1.Спільно із:

2.1.1.Заступником директора з навчально-виховної роботи доопрацювати до річного плану роботи НВО на 2016-2017 навчальний рік розділ «Робота НВО з охорони праці і безпеки життєдіяльності».

2.1.2.Заступником директора  з виховної роботи, практичним психологом, соціальним педагогом розробити та затвердити у встановленому порядку Комплексні заходи щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та попередження травм невиробничого характеру на 2016-2020 роки.

2.1.3.Заступниками з навчально-виховної роботи заслуховувати завідувачів філій, завідувачів кабінетами,  учителів предметів підвищеної небезпеки з питань створення безпечних умов навчання учнів.

2.2.Надавати ЗВР консультативну допомогу в плануванні, розробці заходів і проведенні тематичних «Тижнів безпеки».

2.3.Забезпечити:

2.3.1.Розробку та затвердження у встановленому порядку інструкцій з правил безпеки життєдіяльності учнів під час виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, на уроках фізичного виховання,  інструкцій з охорони праці на уроках трудового навчання та технологій, на заняттях гуртків відповідно до сучасних вимог і програм (Періодичний перегляд інструкцій здійснювати один раз на 3 роки).

2.3.2.Кабінети підвищеної небезпеки (хімії, фізики, біології, інформатики, спортивний зал), вчителів трудового навчання та технологій усіма необхідними нормативними документами з безпеки життєдіяльності в т.ч. інструкціями з безпеки життєдіяльності та охорони праці.

2.4. Контролювати своєчасність проведення та реєстрації інструктажів згідно з діючим Положенням.

2.5.Своєчасно:

2.5.1.Подавати інформацію директору про всі випадки травмування учнів під час навчально-виховного процесу та нещасні випадки невиробничого характеру.

2.5.2.Реєструвати нещасні випадки, забезпечувати їх правильне та своєчасне  розслідування, оформляти документацію згідно з чинним законодавством.

2.5.3.Надавати відповідну документацію та звіти до районного управління освіти по формах згідно з чинним законодавством.

2.6.Аналізувати стан дитячого травматизму та оприлюднювати його результати на педагогічних радах, засіданнях методичних об'єднань тощо.                     Щомісяця, січень, червень - узагальнювати

2.7.Поновлювати матеріали кабінету з охорони праці, шкільних куточків "Пожежна безпека", "Правила дорожньої безпеки " поліграфічними, друкованими матеріалами та роботами учнів.

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи В.А.Горчичко:

3.1. Забезпечити належний  контроль за:

3.1.1.Створенням завідувачами навчально-виховних закладів здорових і безпечних умов навчання учнів, вихованців;

3.1.2.Роботою  навчально-виховних закладів щодо збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

3.1.3.Відповідністю розкладів навчальних занять санітарно-гігієнічним вимогам (додаток 6 до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01).

 3.4.Надавати завідувачам  навчально-виховних закладів, ЗВР методичну допомогу з питань організації роботи щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та невиробничого характеру.

3.5.Координувати роботу  завідувачів  навчально-виховних закладів з питань збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.  

3.6.Заслуховувати  завідувачів філіями з питань збереження життя і здоров’я учнів.

4. Завідувачам  навчально-виховних закладів:

4.1.Забезпечити безпечні умови навчання і виховання учнів. 

4.2.Контролювати  своєчасність інструктування учнів вчителями, керівниками гуртків перед  виконанням практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, на уроках фізичного виховання, інструкцій з охорони праці на уроках трудового навчання та технологій, на гурткових заняттях відповідно до сучасних вимог і програм.                                                                                                    

4.3.Забезпечувати відповідність розкладів навчальних занять санітарно-гігієнічним вимогам (додаток 6 до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01).   

4.4.Здійснювати належний  контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог під час навчально-виховного процесу.                                       

4.5.Заслуховувати  керівників структурних підрозділів про безпечність умов навчання, виховання і перебування учнів у навчальних закладах.                                               

4.6.Надавати практичну допомогу класним керівникам у підборі матеріалів і розробці текстів профілактичних бесід, сценаріїв виховних заходів тощо.

4.7.Доповнювати теку з текстами виховних бесід у методичному куточку та забезпечити можливість їх використання всіма класними керівниками.

4.8.Здійснювати контроль і надання методичної допомоги керівникам гуртків, спортивних секцій з питань створення безпечних і нешкідливих умов навчання і відпочинку вихованців, учнів.

4.9.Практикувати звіти медичних працівників, класних керівників на батьківських зборах, нарадах при завідувачі про проведену роботу щодо попередження дитячого травматизму.

4.10.Аналізувати стан дитячого травматизму та розглядати його результати на нарадах, педагогічних радах.

4.11.Спланувати дієві форми співпраці з батьками з питань безпеки дітей у позаурочний час.

4.12. Своєчасно надавати інформацію директору НВО, спеціалісту з охорони праці, сестрам медичним  про всі випадки порушення вимог Положення з охорони праці, що призвели до травмування учнів під час навчально-виховного процесу.                                                                     

4.13.Здійснювати роботу навчального закладу  згідно з планом роботи НВО.                                             

5.Заступникудиректора з виховної роботи НВО Н.С.Довгань:

5.1.Готувати накази про проведення позакласних, загальношкільних  заходів, конкурсів, змагань тощо.

5.2.Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних норм і вимог безпеки життєдіяльності під час проведення позакласних і позашкільних заходів. 

5.3.Організовувати профілактичну роботу завідувачів навчально-виховних закладів серед учнівських колективів з питань безпеки життєдіяльності під час позакласних заходів.

 5.4.Спланувати роботу методичного об'єднання класних керівників у напрямку вирішення питань виховної роботи у класах щодо попередження дитячого травматизму.

         5.5.Забезпечувати співпрацю з питань профілактики дитячого травматизму з працівниками закладів та установ, які мають до цього відношення.

5.6.Брати участь у розробці заходів до «Тижнів безпеки життєдіяльності», забезпечувати їх якісну підготовку та проведення в освітніх закладах НВО.

6.Заступнику з виховної роботи Т.С.Сергієнко, класним керівникам:

6.1.Покласти в обов'язки відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей під час навчально-виховного процесу.

6.2.Забезпечити проведення навчально-виховного процесу відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

6.3.Включити до плану роботи заходи щодо збереження життя та здоров'я дітей.

6.4.Розробити тексти бесід, інструкції з правил безпеки для учнів з питань збереження їх здоров'я та життя.

6.5.Проводити попереджувальну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;

6.6.Здійснювати профілактичну роботу серед учнів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо), для чого проводити бесіди щодо попередження травмування учнів з усіх видів ушкодження.

6.7.Проводити з учнями вступні інструктажі з реєстрацією в класному журналі на спеціально відведеній сторінці. (Примітка: у разі відсутності друкованої сторінки інструктаж реєструється у окремому журналі реєстрації інструктажів, який веде класний керівник).

6.8.Інструктажі з учнями проводити у відповідності до Положення про порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в системі освіти Кіровоградської області.

6.9.Забезпечити належну роз'яснювальну роботу з батьками з питань профілактики дитячого травматизму.

6.10.Здійснювати контроль за безпекою середовища, в якому знаходяться учні та виконанням ними правил (інструкцій) з безпеки життєдіяльності.

6.11.Своєчасно ставити до відома адміністрацію закладу про всі нещасні випадки з учнями під час навчально-виховного процесу та невиробничого характеру.

6.12.Брати участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку з учнями (вихованцями) під час навчально-виховного процесу.

6.13.Спільно з психологом визначити з числа учнів групи ризику та проводити з ними відповідну роботу із залученням до цієї роботи відповідних фахівців і батьків.

6.14.Брати активну участь у розробці сценаріїв та проведенні Тижнів безпеки дитини.

6.15.Оформляти та вести протягом року лист здоров'я (додаток 4 до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально- виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01)

7. Учителям предметів (завідувачам кабінетів) підвищеної небезпеки (хімії, фізики, інформатики, біології, спортивних залів): 

7.1.Покласти в обов'язки безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів і збереження життя та здоров'я дітей.

7.2.Здійснювати щоденний контроль за безпечним станом учнівських місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентаря, зберігання хімічних реактивів, аптечки тощо.                                                        

7.3.Розробляти інструкції з безпеки життєдіяльності з окремих тем навчальних предметів для учнів.

7.4.Проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями під час навчального процесу з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.

7.5.Здійснювати контроль за виконанням учнями правил та інструкцій з безпеки життєдіяльності на уроках, а також охорони праці на уроках трудового навчання та технологій.

7.6.Терміново повідомляти директору та спеціалісту з охорони праці  про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем.

7.7.Дотримуватися державних правил безпеки для відповідних навчальних кабінетів:

7.7.1.Завідувачам кабінетом/учителям хімії Поліщук З.М., Зеленецькому О.В., Яценко О.В.,  Добровольській Н.І., Довганчук О.П.:

-хімреактиви зберігати відповідно до вимог чинних Правил;

-один раз у півріччя проводити ревізію зберігання хімічних реактивів з оформленням відповідного акту;

-організувати проведення медичного огляду учнів;

-вирішити питання забезпечення учнів спецодягом при виконанні лабораторно- практичних занять.

7.7.2.Завідувачам кабінетом/учителям фізики  Поліщук З.М., Добровольській Н.І., Криворучко П.П., Одійник А.В., Довгань Н.С.:

-заняття проводити тільки на справному обладнанні після обов’язкової перевірки проведеною заземлюючого пристрою;

-забезпечити санітарно-гігієнічні умови для учнів;

-забезпечити проведення медогляду учнів;

-забезпечити наявність обладнаної кнопки аварійного вимкнення обладнання.

7.7. 3.Завідувачам  кабінетом/учителям  інформатики Яценко В.В., Криворучко П.П., Добровольському С.М., Довганчук О.П.:

-заняття проводити тільки на справному обладнанні з проведеною перевіркою заземлюючого пристрою;

-забезпечити санітарно-гігієнічні умови для учнів;

-забезпечити проведення медогляду учнів;

-забезпечити наявність обладнаної кнопки аварійного вимкнення обладнання.

7.7.4.Завідувачам спортивними залами/вчителям фізичної культури  Баланівському С.А., Солов’ю С.Г., Погуляйку В.В., Галіченку М.В., Криворучко П.П.:

-забезпечити проведення уроків з фізичної культури тільки при наявності в учнів спортивної форми;

-заняття проводити тільки на справному спортивному обладнанні;

-до початку навчального року провести перевірку технічного стану та випробування спортивного обладнання з оформленням відповідного акта.

7.7.5..Вчителям трудового навчання і технологій Довгань Н.С., Звиздогляд  Г.В., Сергієнко М.М., Погуляйку В.В., Ковальчук С.Г., Криворучко П.П., керівникам  гуртків Ткачук В.В., Сливко Л.В., Сергієнку О.А., Гончару С.А.:

-практичні заняття проводити лише на справному обладнанні;

-забезпечувати санітарно-гігієнічні умови для учнів;

-забезпечити проведення медичного огляду учнів.

7.7.6.Завідувачам кабінетів/учителям біології Звиздогляд Г.В., Ісайчук І.М., Галіченко М.В., Довганчук О.П., Добровольському С.М.:

-практичні заняття проводити лише на справному обладнанні;

-забезпечити санітарно-гігієнічні умови для учнів;

-забезпечити проведення медогляду учнів.

 8.Практичному психологу Витяганець А.В.:

8.1. Взяти участь у розробці Комплексних заходів щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та невиробничого характеру на 2016-2020 роки.

8.2. Розробити:

8.2.1.Опитувальники й провести анкетування учнів з метою визначення з їх числа учнів груп ризику; 

8.2.2.Форми роботи щодо постійного спостереження за учнями з метою виявлення неадекватності у їх поведінці.

8.2.3. Спільні з класними керівниками заходи  з профілактики шкідливих звичок серед учнів і попередження суїцидальної поведінки.  

8.3. Проводити:

8.3.1.Індивідуальну превентивну роботу з дітьми груп ризику, в т.ч. з учнями, схильними до самогубства.

8.3.2.Роботу з учнями груп ризику із залученням батьків та відповідних фахівців.

8.4.Брати участь у роботі „Батьківського лекторію".

9.Соціальному педагогу Поліщук К.О.:

9.1. Взяти участь у розробці Комплексних заходів щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та невиробничого характеру на 2016-2020 роки.

9.2.Розробити:

9.2.1.Заходи з попередження асоціальної поведінки учнів, профілактики шкідливих звичок.

9.2.2.Опитувальники й провести анкетування учнів з метою визначення з їх числа груп ризику та проводити з ними відповідну роботу із залученням до цієї роботи відповідних фахівців і батьків.

9.2.3.Форми роботи щодо постійного спостереження за учнями з метою виявлення неадекватності у їх поведінці (спільно з класними керівниками).

9.3.Проводити індивідуальну превентивну роботу з учнями, схильними до самогубства, іншими дітьми груп ризику.

9.4.Брати участь у роботі „Батьківського лекторію".

10.Сестрам медичним:

10.1.Вести облік звернень учнів до медпункту із пошкодженнями травматичного характеру.

10.2.Надавати директору звіти про всі нещасні випадки з травматичними наслідками, які трапились у закладі.

10.3.Надавати практичну допомогу класним керівникам з питань розробки бесід для учнів щодо збереження здоров'я, надання першої долікарської допомоги тощо.

10.4.Забезпечити належний контроль за санітарно-гігієнічними умовами навчання, праці, виховання та харчування учнів.

10.5.В установлений термін проводити аналіз стану здоров'я та захворюваності дітей.

10.6.Скласти та затвердити в установленому порядку графіки проходження учнями медичних оглядів, оздоровлення, лікування дітей, профілактики туберкульозу, ентеробіозу та інших захворювань.

10.7.Забезпечити належний контроль за дотриманням учнями особистої гігієни.

10.8.Проводити у всіх класах заняття з санітарно-гігієнічної освіти учнів, формування здорового способу життя, самообслуговування, надання першої долікарської допомоги у разі нещасного випадку тощо.

10.9.Здійснювати щоденний контроль за організацією і якістю харчування (бракераж сирих та готових продуктів, використання тільки сертифікованої продукції тощо).

10.10.Здійснювати бракераж готових страв та надавати дозвіл на видачу їх учням (За відсутності сестри медичної дані функції покладаються на чергового вчителя за вказівкою керівника закладу або його заступника).

10.11.Вести документацію відповідно до вимог нормативних актів (журнали санітарного стану харчоблоку, бракеражу сирої та готової продукції, щоденного огляду дітей, здоров'я працівників, меню, медичні картки дітей). 

10.12.Контролювати світловий, температурний та повітряний режим навчальних та виробничих приміщень, вживати необхідних заходів щодо усунення порушень з цих питань.

10.13.Контролювати своєчасне проходження працівниками закладу встановленого медогляду.

11. Завідувачам навчальних закладів, БДЮТ, завгоспам: 

11.1.Забезпечувати дотримання у закладах безпечних умов перебування учасників навчально-виховного процесу.

11.2.Регулярно організовувати (проводити) перевірку технічного стану приміщень і території навчального закладу, справності устаткування.

11.3.Забезпечувати у навчальних приміщеннях закладу норми освітлення, температури.

14.Кухарям:

12.1.Забезпечити якісне приготування страв для учнів, вихованців тільки з якісних продуктів з дотриманням встановлених технологій.

12.2.Видавати готові страви тільки за умови дозволу посадової особи, на яку покладено в обов'язок проведення бракеражу.  

12.3.Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм у всіх приміщеннях харчоблоку відповідно до чинних ДержСанПіН.

12.4.Своєчасно проходити встановлений профілактичний медогляд.

13.Секретарю Лаврик Г.П., завідувачам освітніх закладів НВО усіх вказаних працівників ознайомити з даним наказом під розпис.

14.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор НВО                          С.П.Гаврилюк

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031