Середа, 29.03.2023, 13:24
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

При роботi з органiчними розчинниками в кабiнетi хiмiї

 

 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

 

                                                                         Наказом директора  _______________________

 вiд _______________ № __

 

 

I Н С Т Р У К Ц I Я 

з безпеки життєдіяльності  №___

  при роботi з органiчними розчинниками в кабiнетi хiмiї

 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Практичнi роботи, хiмiчнi дослiди проводити у тих  умовах i порядку, з такими кiлькостями i концентрацiями речовин i  приладами, якi зазначенi в iнструкцiї до проведення експерименту.

     1.2. Доступ учнiв до мiсця зберiгання хiмiчних реактивiв  повинен бути виключений.

     1.3. Органiчнi розчинники мають значну токсичнiсть i  утворюють з повiтрям вибухонебезпечнi сумiшi: ацетон, бензин,  етиловий, бутиловий i метиловий спирти тощо, вони є  легкозаймистi. Тому працювати з органiчними розчинниками слiд  особливо обережно.

     1.4. При виявленнi небезпечностей на робочому мiсцi:  несправнi прилади, розколотi колби, пробiрки тощо, вiдсутнiсть  або нещiльнiсть корок та iнше, негайно повiдомити вчителя.

     1.5. При роботi з органiчними розчинниками, використаннi  технiчних засобiв тощо можливi такi небезпечностi:

          - хiмiчнi опiки i отруєння;

          - ураження вибухом;

          - порiзи шкiри розбитим склом;

          - отруєння i опiки вiд пожежi;

          - падiння предметiв, матерiалiв.

2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

          Учнi повиннi:

     2.1. Одягнути спецiальний одяг i засоби iндивiдуального  захисту (гумовi рукавицi, фартук, захиснi окуляри тощо).

     2.2 Перевiрити справнiсть витяжної шафи та ефективнiсть  роботи вентиляцiї.

     2.3. Реактиви для дослiдiв розмiщувати у призначених для них  мiсцях.

     2.4. Ознайомитися iз змiстом практичної, лабораторної роботи  та з правилами безпечного їх виконання.

3. ПIД ЧАС РОБОТИ

     3.1. З органiчними розчинниками слiд бути особливо  обережним, роботу виконувати обов'язково у витяжнiй шафi.

     3.2. Прилад, у якому демонструють дослiд, пов'язаний з  небезпекою вибуху, з боку учнiв повинен бути захищений екраном з  органiчного скла.

     3.3. При роботi з легкозаймистими розчинниками всi пальники,  що є у витяжнiй шафi, де  виконується дослiд, треба загасити, а  електричнi нагрiвники вимкнути.

     3.4. Роботу, пов'язану з небезпекою загоряння, спалаху або  вибуху, треба виконувати стоячи.

     3.5. Нагрiвання i перегонку легкозаймистих i горючих  органiчних розчинникiв дозволяється виконувати тiльки на водянiй  або паровiй банi, використовуючи електронагрiвники.

     3.6. Кiлькiсть розчинникiв, якi є одночасно в кабiнетi  хiмiї,  не повинна перевищувати потреби для уроку, що  проводиться.

     3.7. Зберiгати розчинники слiд у товстостiнному скляному  посудi з притертою пробкою.

     3.8. Вiдпрацьованi рiдини потрiбно збирати в призначену  тару, що герметично закривається, i знищувати в мiсцях,  погоджених з органами санiтарного та пожежного нагляду.

     3.9. Якщо в кабiнетi хiмiї розлито невелику кiлькiсть  органiчних розчинникiв (до 0,05 л), треба загасити полум'я у  всьому примiщеннi i провiтрити його.

          Забороняється:

     3.10. Виливати в каналiзацiю органiчнi розчинники.

     3.11. Зберiгати органiчнi розчинники в тонкостiнному посудi.

4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

     4.1. Прибрати своє робоче мiсце у вiдповiдностi до вказiвок  вчителя.

     4.2. Зняти спецiальний одяг, засоби iндивiдуального захисту  та привести себе в порядок.

     4.3. Вимити з милом обличчя i руки.

     4.4. Вимкнути освiтлення.

5. ДIЇ В АВАРIЙНИХ СИТУАЦIЯХ

     5.1. У випадку аварiї, коли будуть розлитi органiчнi  розчинники в кiлькостях бiльших нiж 0,05 л, необхiдно:

          - негайно повiдомити вчителя та вивести учнiв з  примiщення;

          - загасити в примiщеннi всi пальники i вимкнути  електричнi прилади;

          - вiдчинити вiкна або кватирки i зачинити дверi;

          - розлиту рiдину засипати пiском або тирсою, за  допомогою дерев'яного совка або двох дерев'яних дощечок зiбрати в  тару i знешкодити в той самий день;

          - провiтрювання примiщення припинити тiльки пiсля того,  як повнiстю зникне запах розлитого розчинника;

          - при прибираннi користуватися захисними окулярами та  гумовими рукавицями.

     5.2. У випадку аварiйної ситуацiї негайно повiдомити вчителя  чи завiдуючого кабiнетом та виконати наступнi дiї:

 

          - у разi вiдключення електроенергiї, термiново вимкнути  все електрообладнання, яке знаходиться на робочому мiсцi;

 

          - у разi витiкання газу в газовому пальнику чи  з'єднаннях перекрити кран i повiдомити вчителя;

 

          - у разi аварiї в системi водопостачання чи каналiзацiї  необхiдно термiново перекрити крани водопостачання i повiдомити  вчителя;

 

          - у разi виникнення пожежi (чи загоряння) необхiдно  вжити заходiв щодо її гасiння, негайно повiдомити вчителя та  приступити до лiквiдацiї пожежi згiдно з дiючою в закладi  iнструкцiєю з пожежної безпеки;

 

          - у разi травмування учня, необхiдно повiдомити про це  вчителя та за його вказiвкою надати потерпiлому першу долiкарську  допомогу i якнайшвидше вiдправити його до медпункту.

       

РОЗРОБЛЕНО:

завідувач кабінетом хімії

 

__________________

 

_____________________

(Посада керівника підрозділу)

Особистий підпис

ПІБ

 

 ПОГОДЖЕНО:

спеціаліст з охорони праці

 

__________________

 

_____________________

 

Особистий підпис

ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031