Середа, 29.03.2023, 13:04
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

При роботi з кислотами i лугами в кабiнетi хiмiї

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

 

                                                                         Наказом директора  _______________________

 вiд _______________ № __

                                             

I Н С Т Р У К Ц I Я

з безпеки життєдіяльності № ___

  при роботi з кислотами i лугами в кабiнетi хiмiї

 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Практичнi роботи, хiмiчнi дослiди проводити у тих  умовах i порядку  з такими кiлькостями i концентрацiями речовин i  приладами, якi зазначенi в iнструкцiї до проведення екперименту.

     1.2. Доступ учнiв до мiсця зберiгання хiмiчних реактивiв  повинен бути виключений.

     1.3. Основнi кiлькостi кислот та iнших агресивних речовин  повиннi зберiгатися в спецiально призначеному мiсцi.

     1.4. При виявленi небезпечностей на робочому мiсцi:  несправнi прилади, протiкання розчинiв хiмiчних речовин,  вiдсутнiсть або нещiльнiсть корок та iнше, негайно повiдомити  вчителя.

     1.5. При роботi з кислотами i лугами, використаннi спиртiвок,  газових пальникiв, електропробiрконагрiвачiв тощо  можливi такi  небезпечностi:

          - хiмiчнi опiки;

          - опiки вiдкритим полум'ям;

          - отруєння;

          - падiння предметiв, матерiалiв.

2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

          Учнi повиннi:

     2.1. Одягнути спецiальний одяг i засоби iндивiдуального  захисту (гумовi рукавицi, захиснi окуляри тощо).

     2.2. Перевiрити справнiсть витяжної шафи та вентиляцiї.

     2.3. Реактиви для дослiдiв розмiщувати у призначених для них  мiсцях.

     2.4. Ознайомитися iз змiстом лабораторної, практичної роботи  та з правилами безпечного їх виконання.

 

3. ПIД ЧАС РОБОТИ

     3.1. Дослiди, що супроводжуються видiленням шкiдливих газiв  i пари, проводити тiльки у витяжнiй шафi зi справно дiючою  вентиляцiєю.

     3.2. Закрiплювати хiмiчний посуд (колби, стакани тощо) у  тримачах штатива слiд обережно, обертаючи його навколо осi, поки  не вiдчуватиметься невелике затруднення в обертаннi.

     3.3. Нагрiвати хiмiчнi реактиви для дослiдiв необхiдно лише  в тонкостiнному скляному або фарфоровому посудi.

     3.4. Концентрованi кислоти, а також розчин амiаку необхiдно  обережно розливати пiд витяжкою, щоб запобiгти травмам.

     3.5. Розливати кислоти та iншi агресивнi рiдини з великих  посудин в окремi склянки слiд за допомогою сифона з гумовою  грушею, ручним насосом або ножною повiтродувкою.

     3.6. Переносити склянки мiскiстю бiльше 5 л з реактивами  необхiдно в плетених кошиках, ящиках або iншiй тарi, що гарантує  безпечне транспортування.

     3.7. Для одержання розчинiв з концентрованих кислот  необхiдно лити кислоту у воду, а не навпаки, постiйно  перемiшуючи. Розчинення концентрованої кислоти у водi (особливо  сульфатної) супроводжується сильним нагрiванням i розбризкуванням  рiдини, що може призвести до опiкiв.

     3.8. Для розбавлення концентрованих кислот, їх змiшування, а  також для змiшування речовин, що супроводжуються вiдiленням  тепла, потрiбно користуватися хiмiчним тонкостiнним скляним або  фарфоровим посудом.

     3.9. Визначаючи речовину за запахом, необхiдно легким рухом  долонi над горлом посудини спрямувати пару або газ до носа i  вдихати обережно, не нахиляючись до посудини.

     3.10. Для засмоктування розчинiв кислот, лугiв, iнших  агресивних рiдин потрiбно користуватися пiпетками з рiзними  пастками та гумовою грушею.

     3.11. Розчиняти луги слiд у фарфоровому посудi, повiльно  додаючи до води невеликi порцiї лугу при безперервному  перемiшуваннi. Шматочок лугу можна брати лише пiнцетом або  щипцями.

     3.12. Великi шматки їдких лугiв потрiбно розколювати на  дрiбнi в спецiально вiдведеному мiсцi.

     3.13. Вiдпрацьованi кислоти i луги слiд збирати окремо в  спецiально  призначений посуд i зливати в каналiзацiю тiльки  пiсля нейтралiзацiї.

     3.14. Розлитi кислоти або луги необхiдно негайно засипати  пiском, нейтралiзувати i пiсля цього прибрати.

 

             ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

     3.15. Учням пiд час дослiду залишати робоче мiсце.

     3.16. Брати реактиви незахищенними руками. Для цього слiд  використовувати ложки, шпателi або совочки.

     3.17. Пiд час  нагрiвання рiдин, заглядати згори в посудину,  щоб запобiгти травмам унаслiдок розбризкування нагрiтої речовини.

     3.18. Залишати без нагляду запаленi спиртiвки, увiмкненi  електронагрiвальнi прилади.

     3.19. Використовувати електричнi повiтродувки з метою  розливу кислоти та iнших агресивних рiдин з великих посудин в  окремi склянки.

     3.20. Переносити або навiть пiднiмати склянки з агресивними  реактивами за шийку посудини.

     3.21. Набирати розчини кислот, лугiв та iнших агресивних  рiдин у пiпетку ротом, щоб уникнути опiкiв ротової порожнини, а  також отруєння.

 

4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

     4.1. Прибрати своє робоче мiсце у вiдповiдностi до  вказiвок вчителя.

     4.2. Зняти спецiальний одяг та привести себе в  порядок.

     4.3. Вимити з милом руки.

     4.4. Вимкнути освiтлення.

 

5. В АВАРIЙНИХ СИТУАЦIЯХ

     5.1. У випадку  аварiйної ситуацiї негайно повiдомити  вчителя, чи завiдуючого кабiнетом та виконати наступнi дiї:

         - у разi вiдключення електроенергiї, термiново вимкнути все  електрообладнання, яке знаходиться на робочому мiсцi;

         - у разi витiкання газу в газовому пальнику чи  з'єднаннях перекрити кран i  повiдомити вчителя.

        - у разi аварiї в системi водопостачання чи каналiзацiї  необхiдно термiново перекрити крани водопостачання i повiдомити  вчителя;

        - у разi виникнення пожежi (чи загоряння) необхiдно вжити  заходiв щодо її гасiння, негайно повiдомити вчителя та приступити  до лiквiдацiї пожежi згiдно з дiючою в закладi iнструкцiєю з  пожежної безпеки;

        - у разi травмування учня, необхiдно повiдомити про це  вчителя та за його вказiвкою надати потерпiлому першу долiкарську  допомогу i якнайшвидше вiдправити його до медпункту.

 

РОЗРОБЛЕНО:

завідувач кабінетом хімії

 

__________________

 

_____________________

(Посада керівника підрозділу)

Особистий підпис

ПІБ

 

 ПОГОДЖЕНО:

спеціаліст з охорони праці

 

__________________

 

_____________________

 

Особистий підпис

ПІБ

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031