Четвер, 30.03.2023, 14:53
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Для завідуючого кабінетом та вчителя хімії

  Затверджено наказом

по ________________

від____________№__

 

Інструкція з охорони праці №__

для завідуючого кабінетом та вчителя хімії

 

1. Загальні положення.

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи навчального закладу. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Дана інструкція встановлює вимоги щодо охорони праці для завідуючого кабінетом та вчителя хімії.

1.2. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт на робочому місці в приміщеннях, на території навчального закладу та інших місцях, де працівник виконує доручену йому роботу безпосереднім керівником, або керівником навчального закладу.

1.3. Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю»  України. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. В разі ушкодження здоров'я працівника на виробництві, він має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. Відшкодування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до чинного законодавства.

1.5. Перед призначенням на роботу працівник навчального закладу повинен пройти  медичний огляд. Для своєчасного виявлення і лікування хронічних захворювань працівники не рідше за один раз на рік підлягають плановому обстеженню. На кожного працівника навчального закладу заводиться санітарна книжка встановленого зразка.

1.6. Вчителі хімії періодично, один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці, яке проводиться у вигляді складової частини навчання з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням I кваліфікаційної групи по електробезпеці. Перевірка знань працівників навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, електро, пожежної, безпеки тощо, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

1.7. Всі новоприйняті працівники повинні пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Після цього проводиться остаточне оформлення новоприйнятого працівника і направлення його до місця роботи.

1.8. До початку роботи, безпосередньо на робочому місці, кожен новоприйнятий на роботу працівник, повинен пройти первинний інструктаж з охороні праці. Всі працівники професій з підвищеною небезпекою проходять повторний інструктаж не рідше одного разу на 3 місяці. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажів на робочому місці.

1.9. Працівник навчального закладу зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати режими праці і відпочинку.

1.10. Під час роботи жінок забороняється їх залучення до підіймання і переміщення речей , маса яких перевищує встановлені для гих граничні норми.

1.11. На робочому місці можуть бути такі небезпечності:

- ураження відлітаючими предметами;

- падіння під час переміщення працівника по території та в приміщенні закладу;

- ураження електрострумом;

- термічні та хімічні опіки;

- отруєння.

1.12. Уразі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою, або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.13. Вчитель хімії повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.

1.14. Вчитель хімії повинен знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Перед початком роботи і після перерв в роботі необхідно мити руки з милом. Взуття та одяг вчителя повинні бути зручним в користуванні і мати охайний вигляд.

1.15. Вчитель працює під безпосереднім керівництвом заступника директора школи з навчальної роботи i вiдповiдно виконує всі розпорядження, накази, вказівки щодо питань охорони праці.

1.16. Робоче місце обладнується i утримується у вiдповiдностi до вимог безпеки життєдiяльностi.

1.17. Вчитель несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання, або неналежне виконання правил охорони праці та безпеки життєдiяльностi визначені інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками вищестоящого керівника.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Оглянути своє робоче місце, приміщення кабінету, препараторської, з метою усунення  виявлених небезпечних для життя та здоров’я факторів.

2.2. Перевірити підготовлені до використання під час лабораторних і практичних робіт, демонстраційних дослідів, відповідне обладнання, засоби індивідуального захисту.

2.3. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби – повідомити керівника навчального закладу, або особу яка його замінює.

 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Вчитель хімії повинен дотримуватись діючих на робочому місці інструкцій з безпеки життєдіяльності. Роботу виконувати згідно зі своїми функціональними обов’язками дотримуючись вимог діючих iнструкцiй з охорони праці на робочому мiсцi.

3.2. Не залишати без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі (комп’ютер, електроприлади тощо). Користуйтесь тільки справним обладнанням, приладами, меблями тощо.

3.3. У кабінеті вчитель хімії повинен:

- хімічні реактиви для дослідів видавати учням тільки в необхідній кількості для даного експерименту;

- досліди з виділенням шкідливих газів і пари проводити тільки у витяжній шафі зі справно діючою вентиляцією;

- для нейтралізації пролитих на стіл, підлогу, руки кислот або лугів в кабінеті мати склянки зі заздалегідь приготовленими нейтралізуючими розчинами (соди – для кислот та оцтової кислоти – для лугів);

- під час роботи дотримуватися «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів»;

- належним чином зберігати хімічні реактиви;

- дотримуватися пожежної, електробезпеки;

- правильно користуватися скляним посудом;

- при практичних роботах користуватися спецодягом;

- дотримуватися правил безпеки при роботі з кислотами і лугами, металічним натрієм, з органічними речовинами.

Забороняється:

- брати реактиви незахищеними руками;

- зливати або зсипати в тару пролиті або розсипані хімічні реактиви;

- зберігати хімічні реактиви в посуді без кришок, пробок, без відповідних етикеток, а також, якщо вийшов термін зберігання;

- виконувати без витяжної шафи досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари;

- пробувати хімічні реактиви на смак;

- зливати хімічні реактиви в каналізацію, викидати на смітник;

- залишати без догляду запалені спиртівки;

- порушувати правила зберігання хімічних реактивів, особливо токсичних речовин.

3.4. Працівникам навчальних  закладів забороняється без розпорядження керівника закладу виконувати роботу, яка не передбачена обов’язками визначеними в посадових інструкціях, а саме:

- користуватися несправними, нестiйкими драбинами;

- використовувати випадковi предмети, пiдставки для роботи на висоті;

- залишати в кабiнетi, препараторській ввiмкненi електроприлади без нагляду;

- приносити та зберiгати на робочому мiсцi вибухонебезпечні предмети, отруйні речовини, легкозаймисті та горючі рідини;

- користуватися саморобними електроприладами;

- відкривати та самому виконувати ремонт в силових електрошафах, самостiйно виконувати ремонт електроприладiв, заміну електроламп;

- користуватися несправними електророзетками, вимикачами, електрошнурами;

- нагромаджувати на шафах (зверху) речі різного призначення (прилади, планшети, вазони тощо);

- захаращувати вихід з препараторської  сторонніми предметами;

- самовільно пересувати меблі;

- залучати до виконання своїх трудових обов’язків сторонніх осіб, незалежно від того є вони працівниками навчального закладу чи ні.

3.5. При користуванні скляним посудом (пробірки,  стакани, колби тощо) дотримуватись відповідних правил безпеки.

3.6. Про всі випадки порушень безпеки життєдіяльності в препараторській та приміщенні кабінету вчитель доповідає завідуючому кабінетом, керівництву закладу.

3.7. Якщо трапився нещасний випадок необхідно:

- терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити в разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

- повідомити про те що сталося,  керівництво закладу та вимагати розслідування у відповідності до діючого Положення;

- зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

3.8. Уразі нещасного випадку з учнем школи, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

- терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

- повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);

- зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

- до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю тих, хто оточує і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

3.9. Запобігайте проникненню в навчальний заклад сторонніх осіб під час навчально-виховного процесу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Перевірте своє робоче місце.

4.2. Зніміть спецодяг і вимийте руки та обличчя з милом.

4.3. Відімкніть від електромережі електрообладнання.

4.4. Вимкніть освітлення.

4.5. Закрийте вікна.

4.6. Перевірте справність телефонного зв’язку, наявність ключів від кабінету, препараторської, наявність засобів пожежогасіння.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

У випадку будь якої аварійної ситуації слід негайно повідомити керівництво навчального закладу та виконати наступні дії:

- у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

- у разі аварії в системах водопостачання чи каналiзацiї необхідно терміново перекрити крани водопостачання i викликати аварійну службу водоканалу;

- у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення вiдповiдно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працiвникiв; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101; приступити до лiквiдацiї пожежі згідно з діючою в закладі iнструкцiєю з пожежної безпеки;

- у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту.

Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій.

При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організацією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги, а також навчання учасників навчально-виховного процесу покладається на медичних працівників та адміністрацію навчального закладу.

Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги:

1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.

3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.

5. Розпочати проведення необхідних заходів:

•  зупинити кровотечу;

•  зафіксувати місце перелому;

•  вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зовнішній масаж серця;

•  обробити ушкоджені частини тіла.

6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки потерпілого до найближчої медичної установи.

7. Повідомити адміністрацію навчального закладу про те, що трапилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли потерпілий втратив свідомість.

У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викликати за телефоном 103 швидку медичну допомогу.

Перша допомога при ураженні хімічними речовинами:

- якщо хімічна речовина рідка, її треба негайно змити проточною водою протягом 15-30 хв.;

- якщо хімічна речовина потрапила в очі, слід промивати їх холодною водою протягом 15-30 хв. Око треба розплющити, а струмінь води спрямовувати до його внутрішнього куточка;

- якщо речовина суха, її треба струсити чи зняти сухою ганчіркою (і ніколи не здувати, щоб порошинка не потрапила в очі);

- тільки після цього уражене місце промивають водою;

- дію деяких хімічних речовин можна знешкодити. Місце, обпечене оцтовою есенцією, можна обробити мильною водою чи слабким розчином харчової соди (1 чайна ложка на склянку води). А якщо опік спричинено засобом для чищення каналізаційних труб, знадобиться розчин лимонної кислоти (1/2 чайної ложки на склянку води) чи розведений наполовину харчовий оцет;

- діти і люди похилого віку потребують негайної госпіталізації навіть при незначному ураженні хімічними речовинами;

- за перших ознак отруєння слід викликати швидку допомогу;

- до лікарні треба взяти посуд та етикетку від хімічної речовини, яка викликала отруєння.

 

Розроблено:

Заступник директора з навчально-виховної роботи                                                     

 

Узгоджено:

Спеціаліст з охорони праці                                                                                               

 

Інструкцію отримав

і з її змістом ознайомлений:                                                                                         

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031