Середа, 29.03.2023, 13:09
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

При роботi зi скляним лабораторним посудом та iншими виробами зi скла в кабiнетi хiмiї

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                                         Наказом директора  _______________________

 вiд _______________ № __

 

I Н С Т Р У К Ц I Я   

з безпеки життєдіяльності №___

при роботi зi скляним лабораторним посудом та iншими виробами зi скла в кабiнетi хiмiї

 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Практичнi роботи, хiмiчнi дослiди проводити у тих  умовах i порядку  з такими кiлькостями i концентрацiями речовин i  приладами, якi зазначенi в iнструкцiї до проведення екперименту.

     1.2. Закрiплювати хiмiчний посуд (колби, стакани тощо) у тримачах   штатива слiд обережно, обертаючи цого навколо осi, поки не    вiдчуватиметься невелике затруднення в обертаннi.

     1.3. При виявленi небезпечностей на робочому мiсцi:  несправнi   прилади, трiснутий скляний посуд, протiкання розчинiв хiмiчних   речовин, вiдсутнiсть або нещiльнiсть корок та iнше, негайно повiдомити   вчителя.

     1.4. При роботi зi скляним лабораторним посудом та iншими   виробами зi скла можливi такi небезпечностi:

          - хiмiчнi опiки;

          - порiзи шкiри;

          - отруєння;

          - падiння предметiв, матерiалiв.

 

2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

          Учнi повиннi:

     2.1. Одягнути спецiальний одяг i засоби iндивiдуального захисту   (гумовi рукавицi, захиснi окуляри тощо).

     2.2. Перевiрити  справнiсть витяжної шафи та вентиляцiї.

     2.3. Ознайомитися  iз змiстом лабораторної, практичної роботи та   з правилами безпечного їх виконання.

 

3. ПIД ЧАС РОБОТИ

     3.1. На установцi, виготовленiй зi скла або з елементами зi скла,   в умовах, коли є хоч невелика ймовiрнiсть аварiї, необхiдно обгородити   всю установку захисним екраном з оргскла, а найнебезпечнiшi  дiлянки   установки - металевою сiткою або металевим кожухом.       

     3.2. Пiд час з'єднання окремих частин зi скла необхiдно захищати   руки тканиною.

     3.3. Щоб обрiзати шматок скляної трубки або палички, необхiдно   зробити на нiй надрiз напилком або iншим iнструментом, який рiже скло,   пiсля чого взяти трубку обома руками i легким натиском у напрямi,   протилежному надрiзу, зломати її.

          Пiсля розлому гострi кiнцi слiд оплавити або обробити   наждачним папером.

     3.4. Кiнцi скляних трубок i паличок, що застосовують для   перемiшування розчинiв та з iншою метою, повиннi бути оплавленi.

     3.5. Для змiшування або розбавлення речовин, що супроводжуються   видiленням тепла, а також для нагрiвання хiмiчних речовин   слiд   використовувати фарфоровий або тонкостiнний скляний посуд.

     3.6. Пробiрки, круглодоннi колби, фарфоровi чашки можна нагрiвати   на вiдкритому вогнi, плоскодоннi колби i склянки слiд нагрiвати лише   на металевому розсiкачi полум'я.

     3.7. Щоб вiдкрити пробiрку в посудинi, яку заїло, необхiдно   спочатку обережно постукати по периметру пробки знизу догори   дерев'яним молоточком або брусочком. Якщо це не допомагає, потрiбно   обережно пiдiгрiти шийку посудини так, щоб не нагрiлася вся пробiрка.   Нагрiвати можна рушником, змоченим гарячою водою, обгорнувши ним шийку   посудини, або над полум'ям спиртового пальника, обертаючи посудину   навколо осi, не доторкуючись до полум'я.

     3.8. Великi хiмiчнi стакани слiд пiднiмати двома руками так, щоб   вiдiгнутi краї (бортики) спиралися на вказiвний та великий пальцi.

     3.9. Установку або окремi її частини, що  перебувають пiд   вакуумом, слiд захищати дротяним екраном (сiткою).

     3.10. Склянi посудини, призначенi для роботи пiд вакуумом,   заздалегiдь випробують на максимальне розрiдження.

     3.11. Тонкостiнну посудину пiд час закривання гумовою пробкою   (наприклад, при влаштуваннi промивалки) тримають за верхню частину   шийки, пробку злегка повертають, руки при цьому захищають рушником.

     3.12. Роботу з отруйними, вогне- i вибухонебезпечними речовинами,   а також роботи, що проводяться пiд тиском або вакуумом, слiд   виконувати в приладах i посудi з високоякiсного термостiйкого скла.

     3.13. Нагрiваючи рiдину в пробiрцi або колбi, необхiдно   закрiплювати їх так, щоб отвiр пробiрки або шийка колби були   спрямованi в напрямi вiд себе i сусiдiв по роботi, при цьому посуд   наповнюють рiдиною не бiльше нiж на третю частину об'єму.

      3.14. Пiд час миття скляного посуду треба пам'ятати, що скло   крихке, легко ламається i трiскається вiд ударiв, рiзкої змiни   температури. Для миття посуду щiтками ("йоржами") дозволяється   спрямовувати дно посудини тiльки вiд себе або вниз.

 

          

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

       3.15. Пiд час складання скляних приладiв застосовувати   пiдвищенi зусилля.

       3.16. Посудину з гарячою рiдиною не можна закривати притертою   пробкою доти, доки вона не охолоне.

       3.17. Нагрiвати посудину над вiдкритим полум'ям, якщо в   посудинi мiстяться легкозаймистi, вубухонебезпечнi або отруйнi    речовини.

       3.18. Застосовувати плоскодонний посуд (перегонну колбу,   приймач) у вакуумних установках i приладах.

       3.19. Протягом усього процесу нагрiвання нахилятися над   посудиною i заглядати в неї.

       3.20. При нагрiваннi хiмiчних речовин в пробiрцi або колбi,   тримати їх руками.

               4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

     4.1. Прибрати своє робоче мiсце у вiдповiдностi до вказiвок   вчителя.

     4.2. Зняти спецiальний одяг та привести себе в  порядок.     

     4.3. Вимити з милом руки.                                    

     4.4. Вимкнути освiтлення.

 

 

5. В АВАРIЙНИХ СИТУАЦIЯХ

     5.1. У випадку  аварiйної ситуацiї негайно повiдомити вчителя, чи   завiдуючого кабiнетом та виконати наступнi дiї:

         - у разi вiдключення електроенергiї, термiново вимкнути все  електрообладнання, яке знаходиться на робочому мiсцi;

         - у разi витiкання газу в газовому пальнику чи з'єднаннях   перекрити кран i  повiдомити вчителя.

        - у разi аварiї в системi водопостачання чи каналiзацiї  необхiдно термiново перекрити крани водопостачання i повiдомити   вчителя;

        - у разi виникнення пожежi (чи загоряння) необхiдно вжити  заходiв щодо її гасiння, негайно повiдомити вчителя та приступити  до лiквiдацiї пожежi згiдно з дiючою в закладi iнструкцiєю з  пожежної безпеки;

        - у разi травмування учня, необхiдно повiдомити про це  вчителя та за його вказiвкою надати потерпiлому першу долiкарську  допомогу i якнайшвидше вiдправити його до медпункту.

 

РОЗРОБЛЕНО:

завідувач кабінетом хімії

 

_________________

 

__________________

(Посада керівника підрозділу)

Особистий підпис

ПІБ

 

 ПОГОДЖЕНО:

Спеціаліст з охорони праці

 

__________________

 

_____________________

 

Особистий підпис

ПІБ

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031