Середа, 29.03.2023, 13:37
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

План роботи методичної ради 2016-2017 н.р.

Наступна сторінка

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім..Т.Г.Шевченка на 2016/2017 навчальний рік

 

Склад методичної ради

Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка

 

Гаврилюк С.П.– голова, директор НВО

Баланівська Л.М.– член ради, заступник завідувача з навчально-виховної роботи

Горчичко В.А. – член ради, заступник директора НВО з навчально-виховної роботи

Довгань Н.С.- член ради, заступник директора НВО з виховної роботи

Сергієнко Т.С.– член ради , ЗВР, голова МО класних керівників

Парокінна Г.П. – член ради, голова МО вчителів початкових класів

Гаврилюк І.О.– член ради, вчитель-методист

Скрипка Н.К.– член ради, старший учитель

 Витяганець А.Ю. – член ради, психолог 

 

ВСТУП

Аналіз методичної роботи за 2015 /2016 навчальний рік

У 2015/2016 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” і була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю.

Педагогічний колектив працював над проблемним питанням закладу «Створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу».

Основні завдання:

здійснення процесу навчання і виховання шляхом впровадження активних форм і методів навчання;

удосконалення форм та методів роботи;

впровадження нових технологій навчання;

надання адресної допомоги вчителям, підвищення їх фахового та професійного рівнів.

Тематика заходів зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною проблемою і включає такі аспекти шкільного життя: методична робота, навчальний процес, виховна робота, позашкільна діяльність.

Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу.

Весь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

Науково-методична робота в Підвисоцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ім..Т.Г.Шевченка представлена такими компонентами:

·                     методичні та педагогічні ради,

·                     конференції, семінари,

·                     предметні методичні об’єднання,

·                     методичні декади (відкриті заходи),

·                     самоосвіта.

 У контексті роботи над науково-методичною проблемою було проведено:

 • - засідання методичної ради «Про організацію роботи над методичною проблемою «Створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу»;
 • - засідання педагогічних рад на тему:

у листопаді– «Теоретичне обґрунтування перебудови освітнього процесу на інтенсивну форму навчання»;

у квітні – «Про використання мультимедійного комплексу в навчально-виховному процесі»;

 • педагогічні читання «Традиційне та інноваційне у формуванні компетентностей учнів»;
 • - інструктивно-методичні наради: «Ведення шкільної документації», «Про організацію роботи методичних об'єднань».

 З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створено методичну раду, до складу якої входять директор школи, керівники шкільних МО та творчої групи вчителів, кращі педагоги школи. Регламентує роботу методичної ради Положення про методичну раду школи. Протягом року відбулися 4 засідання методичної ради, на яких розглянуті такі питання:

 • Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу.
 • Про організацію роботи над методичною проблемою «Створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу».
 • Підготовка та організація проведення державної підсумкової атестації. Обговорення завдань для державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів.
 • Науково- дослідницька робота у МАН: крок за кроком.
 • Результати участі учнів у І, ІІ турах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
 • Організаційно – методичне забезпечення вивчення досвіду вчителів, які атестуються.

 Одним із основних напрямків діяльності методичної ради школи визначено впровадження гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі, формування позитивного іміджу школи. Методична рада координувала відкриті уроки вчителів, визначаючи їх методичні завдання, систему тощо.

 Провідною формою методичної роботи у школі є методичні об’єднання. Змістом роботи МО стала аналітична, організаційна, дослідницька, науково-практична та інформаційна діяльність. Було затверджено плани роботи МО, науково-методичні проблеми, визначено керівників із числа досвідчених учителів. Завдяки роботі МО удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників.

Протягом року у школі працювало 4 методичні об’єднання:

 • МО вчителів початкових класів (керівник Парокінна Галина Павлівна – учитель вищої категорії);
 • МО вчителів природничо – математичного циклу (керівник Бедрик Лариса Михайлівна – учитель першої категорії);
 • МО вчителів гуманітарного циклу (керівник Сиволап Тетяна Володимирівна – учитель першої категорії);
 • МО класних керівників (керівник Сергієнко Тетяна Сергіївна – заступник директора з виховної роботи).

Окрім того, у школі діяли такі методичні підструктури:

 • творча група «Обдарованість» ;
 • психолого-педагогічний семінар;
 • Школа молодого вчителя «Шлях до майстерності»;
 • творча група «Патріот».

 Робота шкільних методичних об’єднань здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки.

 На запланованих засіданнях МО обговорювали такі організаційні питання:

* рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації навчального процесу в 2015/2016 н.р.;

*зміни у навчальних програмах;

*підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів. Також на цих засіданнях обговорювали науково-методичні питання.

 Упродовж 2015/2016 н.р. переважно використовувалися такі форми роботи: взаємовідвідування уроків і позаурочних заходів, семінари, проведення предметних тижнів, тренінгів, дискусій. Великої уваги надавали спільній роботі з батьками, реалізації наступності між дошкільною освітою та початковою школою, початковою та середньою ланками. Кожним шкільним методичним об’єднанням були проведені відкриті уроки або позаурочні заходи за методичною темою. Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні, під час яких організовувалися конкурси, вікторини, виставки учнівських робіт, учні знайомилися з науково-популярною літературою, розширювали свої знання з даного предмета. На основі предметних тижнів було укомплектовано виставковий матеріал. Також були організовані методичні оперативні засідання для ознайомлення вчителів з нормативно-правовими документами, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.

 Вивчення результативності роботи методичних об’єднань виявило, що методична робота проводилася на достатньому рівні. Всі методичні об’єднання основною метою своєї роботи ставили реалізацію загальношкільної науково-методичної проблеми, з урахуванням особливостей методичної підструктури. Річні робочі плани в цілому виконані.

 Методичне об'єднання вчителів початкових класів (керівник Парокінна Г.П.) спрямувало роботу на реалізацію науково-методичної проблеми «Впровадження інноваційних освітніх технологій в початковій школі як засіб формування компетентного випускника початкової школи».

 Методичне об’єднання у своїй діяльності керується девізом “ Успіх наших дітей – це те, заради чого ми приходимо до школи ”. МО продовжувало працювати над формуванням системи проектної діяльності у навчально-виховному процесі, над впровадженням Державних стандартів загальної початкової загальної освіти, створенням умов для виникнення в учнів мотивації до навчання, бажання і здатності самостійно вчитися і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. Творчий колектив учителів початкових класів перебуває у постійному пошуку, впроваджуючи у практичну роботу інноваційні технології та ігрові прийоми. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Учителі ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання на уроках. Вiдкритi уроки, проведенi учителем вищої категорії Парокінною Г.П. з природознавсва та вчителем І категорії Сапугою О.В. з літературного читання, переконують, що початківцями вдало впроваджуються у роботу інтерактивні методи, які спонукають учнів до розвитку пізнавальних та творчих здібностей. Учителі використовують різні види діяльності, що відповідають рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають дітей мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних навичок, спрямовують діяльність та фізичний розвиток, надають можливості для розвитку соціальних навичок.

 Згідно з Концепцією виховання дітей і учнівської молоді в національній системі освіти одним із основних напрямів роботи є патріотичне виховання, яке передбачає формування в учнів патріотичних почуттів. На засіданні МО початкових класів було сплановано заходи, які проводилися впродовж навчального року під гаслом «Україна – єдина країна». В школі вдало пройшла вікторина «Наша Батьківщина – Україна». Було проведено День рідного слова, який зацікавив всіх учасників ребусами, кросвордами,загадками, мовними іграми, конкурсами «Знавець рідного слова» та «Кращий зошит», конкурсом читців «Україна – рідний край», виставкою малюнків «Я люблю Україну». Початківцями було сплановано та проведено благодійний ярмарок «Смакота» (кошти від якого направлено на оформлення в музеї школи стенду «Наші земляки – воїни АТО»), благодійну акцію «Повертайся живим» (збір листів та допомоги для бійців і поранених в зоні АТО), екскурсії в м. Київ, на підприємства Новоархангельщини. Заключний концерт «Моя квітуча Україна» відбувся в травні.

 У 2015-2016 н/р шкільне методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу працювало над проблемою “Формування різних видів компетентностей під час навчання з використанням ІКТ». Метою роботи шкільного методичного об’єднання учителів природничо-математичного циклу була активізація творчого потенціалу кожного вчителя, забезпечення різноманітності індивідуальних траєкторій отримання повноцінної освіти, спираючись на здібності, можливості та інтереси кожного учня. Основні завдання:

 • забезпечення високого рівня всіх видів занять;
 • підвищення якості проведення уроків та позаурочних заходів на основі впровадження інноваційних технологій;
 • розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів , створення банку даних олімпіад них завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми;
 • впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність кожного вчителя природнико-математичного циклу;
 • забезпечення індивідуально-консультативного підходу до кожного учня.

 

Кадровий потенціал МО характеризується високим професійним рівнем учителів математики, біології, хімії, фізики, географії, фізичної культури, основ здоров’я. 88 % учителів мають вищу освіту. До складу методичного об’єднання входило 8 учителів. Це люди з доброю теоретичною і методичною базою, творчі, спроможні вести за собою учнівський колектив, небайдужі до колег, дітей, своєї справи.

У процесі роботи виправдали себе такі форми роботи , як:

 • моделювання і взаємовідвідування уроків;
 • індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями;
 • корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя;
 • розвиток здібностей і природних обдарувань учнів;
 • підвищення в учнів мотивації до навчання;
 • вирішення педагогічних ситуацій і завдань;
 • розробка і обговорення диференційованих завдань;
 • розробка складних тем програми;
 • ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки,прогресивним педагогічним досвідом.

 В 2015/2016 н.р. продовжувалося впровадження ідей гуманізації та особистісного підходу в практичну діяльність кожного вчителя, велася підтримка дослідницької роботи вчителів, впровадження ними інноваційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів природничо-математичного циклу. Відбулися усі передбачені планом роботи засідання, темами яких були: «Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу», «Застосування на уроках форм і методів навчання, спрямованих на розвиток компетентностей особистості», «Формування в учнів предметних компетентностей шляхом розвитку самостійної пізнавальної діяльності», «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов» тощо. Вчителі- предметники усвідомлюють, що в період формування системи освіти потрібно взяти на озброєння все передове, прогресивне, що є в світовій освітянській галузі і одночасно зберегти власні надбання. На засіданнях методичних об’єднань розглядались: логічно-математична складова тесту загальної навчальної компетентності, креативні методи навчання та творчі підходи до оцінювання знань учнів; використання комп’ютерних технологій в практичній діяльності; шляхи корекції та контролю при виставленні тематичних оцінок, що передують тематичному балу. Вивчалися методи роботи та викладання матеріалу вчителями по темах із предметів природничо-математичного циклу.

 Протягом навчального року члени методичного об’єднання брали участь у районних семінарах учителів-предметників, проводили відкриті уроки: Поліщук З.М. - відкритий урок з хімії 03.12.2015 р. у 8 класі на тему «Солі . Їх склад, назви, фізичні властивості»; Баланівський С.А. - 16.12.2015р. відкритий урок волейболу в 11 класі; Бедрик Л.М. 30.03.2016 р. провела відкритий бінарний урок з математики у 5 класі на тему «Множення і ділення десяткових дробів». Учителі активно здійснювали відвідування та взаємовідвідування уроків. Обговорення уроків переконало вчителів, що приділяється постійна увага до навчання школярів загальним розумовим діям: аналіз і синтез, порівняння, абстракція, узагальнення. Та багато часу витрачається на роботу із учнями середнього і достатнього рівня знань і мало уваги приділяється учням , які мають високий рівень навчальних досягнень.

 Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку ефективних форм і методів роботи з дітьми.

 Значна увага надається роботі з обдарованими дітьми. Учителі математики організували 12 учнів на участь у Міжнародному конкурсі «Кенгуру-2016», Семко Валерія показала добрий результат.

 Учитель фізики Довгань Н.С. організувала учнів на участь у Всеукраїнському конкурсі «Левеня-2016» (15 учнів), Абиякий Артем і Даценко Владислав показали добрий результат.

 З метою залучення учнів до систематичних занять фізичною культурою і спортом, зміцнення їх здоров'я, популяризації спортивних ігор, запобігання шкідливих звичок серед учнівської молоді було проведено спортивні змагання з баскетболу, футболу, волейболу серед учнів 5-11 класів. Наші вихованці щорічно беруть участь в районній спартакіаді. За результатами змагань учні школи зайняли ІІ місце з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч », ІІ місце (дівчата) та ІІІ місце(хлопці) з баскетболу, ІІ місце з волейболу, ІІ місце в змаганнях «Козацький гарт», І місце в легкоатлетичних змаганнях «Старти надій». За підсумками районної спартакіади спортсмени посіли ІІІ загальнокомандне місце. Представники нашої школи є членами збірної району на всіх обласних змаганнях.

 Результати роботи МО природничо-матиматичного циклу свідчать, що вчителі забезпечують на уроках реалізацію програмних вимог:

 • формування в учнів природничо-математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями та методами навчальних предметів як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності;
 • інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією, діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо;
 • опанування учнями системи знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

 Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.

Самодостатнім та ініціативним з-поміж інших є методоб’єднання учителів гуманітарного циклу. Це висококласні фахівці, які глибоко знають свій предмет, володіють різноманітними методами і прийомами навчання, чутливо реагують на виклики часу, їм властивий високий рівень самоорганізації та самодисципліни, бачення близьких і далеких освітніх перспектив виховання дітей. Третій рік учителі гуманітарного циклу працювали над проблемою «Розвиток творчої особистості учня за допомогою інноваційних технологій навчання відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

У цьому навчальному році було заплановано і проведено п’ять засідань.

На засіданнях було розглянуто питання «Організація роботи з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (третій рік роботи)», «Науково-дослідницька робота як умова формування творчої компетентності учнів», «Форми і методи роботи з обдарованими дітьми», «Участь у шкільних та районних олімпіадах, конкурсах», «Підготовка та проведення Тижня української писемності», «Інноваційні технології – шлях до формування творчих здібностей та пізнавальної активності учнів», «Роль вчителя у формуванні громадянської компетентності учнів. Обмін думками. Вироблення рекомендацій», «Створення сприятливого навчального середовища засобами ІКТ на уроках української мови і літератури» тощо. Протягом навчального року вчителі брали участь в засіданнях районних методичних об’єднань, проводили відкриті уроки, були учасниками різноманітних фахових конкурсів. Так, Гаврилюк І.О.,учитель української мови та літератури вищої категорії, учитель-методист, відмінник освіти, брала участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу розробку уроку з української мови та літератури. За високий рівень розробки учителем-словесником конспекту заходу, за новаторство, креативність, самобутність авторських методичних знахідок, інтерактивність суб’єктів навчального процесу, відкритість до діалогу з колегами та учнями в номінації «Профільне навчання. Українська мова» Гаврилюк І.О. нагороджена Дипломом ІІІ ступеня (позакласний захід «Рідна мова – найдорожчий скарб»). Ми з гордістю можемо сказати, що вчитель нашої школи збагатила методичну скарбничку української школи новими педагогічними ідеями в розробленні змістових та прикладних аспектів сучасного уроку словесності.

Протягом навчального року майже кожен учитель МО гуманітарного циклу продемонстрував практичними заходами і відкритими уроками рівень володіння і застосування інновацій у педагогіці. Форми роботи були різноманітні.

У наш час сучасного учня дуже важко чимось здивувати, тим більше зацікавити, але учителі, проводячи уроки з використанням мультимедійних засобів, відмітили, що навчальний процес відзначався багатьма перевагами: краще сприймався матеріал учнями, зростала їх зацікавленість, відбувалася індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення учнівської молоді до створення презентацій, веб-сайтів), використовувалися різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей, уможливлювалося динамічне подання матеріалу, забезпечувалися умови для формування самооцінки учня та для його самостійної роботи. Більшість учителів-предметників, здобуваючи інформацію в Інтернеті, активно й успішно використовують її на уроках. На допомогу вчителям-предметникам розроблено методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, формування громадянської компетентності учнів на уроках гуманітарного циклу, формування ораторської (риторичної) компетентності учнів, проблематики і планування засідань МО на наступний навчальний рік.

             Члени МО – педагоги різних вікових категорій . Молоді вчителі вивчають і переймають досвід старших колег. Так, вчителька англійської мови Шлапак І.М., впродовж року відвідала значну кількість уроків учителя англійської мови вищої категорії Сабашкова М.М., провела Тиждень англійської мови (конкурси тематичних газет «Valentine’s Day» та на кращу листівку, святкові змагання «My lexical knowledge», виховний захід для учнів 5-6 класів «The Club of Cheerful and Quick-witted Fellows»), відкритий урок в 3 класі з використанням мультимедійних засобів на тему «Свята. Моє улюблене свято». Відкриті уроки проводили і досвідчені педагоги. Так, вчитель зарубіжної літератури Сиволап Т.В., продемонструвала неабияку майстерність, знайомлячи учнів 11 класу з творчістю Гійома Аполлінера (1880-1918), чільною постаттю європейського авангарду. Урок було проведено на високому методичному рівні, використовувались мультимедійні засоби.

            Всі вчителі протягом року провели цікаві пізнавальні заходи. Найбільше і найкраще працювали вчителі української мови і літератури Гаврилюк І.О. та Скрипка Н.К. Проведено:

-- Тиждень української мови, присвячений Дню писемності (свято рушника «А на тім рушникові…», інтелектуальна гра «У світі мовних знаків», написання міні-диктантів, виховні години «Як ми говоримо» тощо);

 • Дні Івана Карпенка-Карого (лінійка, присвячена 170-річчю з дня народження; книжкова виставка «Могутній талант» до ювілею драматурга; літературно-театральне свято «Драматург, актор, творець народного театру»; усний журнал «Він був одним із батьків новочасного українського театру»; мистецька вітальня-інсценізація уривку з комедії «Мартин Буруля»);
 • радіолінійку «Дню рідної мови присвячуємо…»;
 • захід до 125-річчя з дня народження П.Г.Тичини (лінійка, книжкова виставка «Сталь і ніжність його душі», бібліотечний урок в 11 класі «Сонцекларнетний світ Павла Тичини»).
 • усний журнал «Одержима живописом» (відзначення 115-річного ювілею Катерини Білокур);
 • відзначення 202-ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка (літературно-мистецька година, присвячена пам’яті Великого Кобзаря; виставка книг «Вічний як народ»; виставка-портрет «Він був звичайним кріпаком…, а став символом нації»; виставка «Лауреати національної премії імені Т.Г.Шевченка – наші земляки»; виставка робіт юних художників-ілюстраторів «Доля України у творах Кобзаря»);
 • лінійку «Є в Шевченка народження дата, дати смерті в Шевченка немає»;
 • 115- річний ювілей письменника-земляка Павла Байдебури (лінійка, бібліотечний урок до ювілейної дати «Наш славетний земляк Павло Байдебура»);
 • Дні Лесі Українки (книжкова виставка до ювілею «Слово Лесі – вічно живе!»).

 Вчителем історії Гончарук Л.О. проведено Тиждень правових знань, присвячений Всеукраїнському тижню права (виставка друкованих матеріалів до тижня права; турнір правознавців; усний журнал «Ти і закон»), виховний захід «Скорботний – 33-ій», День Соборності України (тематичні виховні години).

 Цього року кращі результати дала робота з обдарованими дітьми. Високими є здобутки учнів на Всеукраїнських учнівських олімпіадах. Найвагоміші – це участь у ІІІ етапі.

 Учителі – предметники забезпечили якісну підготовку та участь школярів в різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Загальна кількість учасників – 27(34,2%), призових місць – 39; з них – 3-х- 11(28,2%); 2-х – 12(30,8); 1-х - 16(41%).

 Природничо-математичний цикл: загальна кількість перемог – 14; гуманітарний – 25, з них українська мова – 18.

 Переможці ІІ(районного) етапу олімпіад, конкурсів (перші місця): українська мова -11(вчителі Гаврилюк І.О., Скрипка Н.К.); математика – 1 (Гаврилюк С.П.); біологія -1 (Звиздогляд Г.В.); географія – 2 (Толокольнікова Н.Д.); хімія -1(Поліщук З.М.); англійська мова – 1 (Сабашков М.М.).

 Наші учні займають призові місця не тільки на районних предметних олімпіадах, але й на обласних.

 Учениця 10 класу Саженюк Альбіна зайняла ІІІ місце на олімпіаді з математики (учитель Гаврилюк С.П.); учениця 8 класу Лаврик Юлія зайняла ІІІ місце на олімпіаді з хімії (учитель Поліщук З.М.); учениця 8 класу Семко Валерія зайняла ІІ місце на олімпіаді з української мови та літератури (учитель Скрипка Н.К.). Буряк Валентина, учениця 9 класу, зайняла ІІ місце на олімпіаді з географії (учитель Толокольнікова Н.Д.), здобула перемогу в обласній олімпіаді з української мови та літератури, брала участь у Всеукраїнській олімпіаді (учитель Гаврилюк І.О.). Наші вихованці успішно виступили на ІІ (районному) Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та мовно-літературному конкурсі імені Т.Г.Шевченка (11 призових місць).

 Учні школи брали участь у захисті наукових робіт шкільного, районного та обласних етапів МАН.

 З метою розвитку творчого, інтелектуального розвитку учнів та залучення їх до науково-дослідницької роботи в школі було організовано написання та проведено захист науково – дослідницьких робіт з української літератури –Лаврик Анастасія,9 клас (науковий керівник Гаврилюк І.О.), з хімії - Гончар Юнна,9 клас (науковий керівник Поліщук З.М.), з історії – Бондаренко Ольга та Кукурудза Максим,10 клас (науковий керівник Гончарук Л.О.), з біології – Синиця Катерина,10 клас (науковий керівник Звиздогляд Г.В.). Було організовано поїздку всієї групи учнів школи для участі у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт , де дві учениці (Лаврик А. та Гончар Ю.) отримали перемогу, а Гончар Юнна (керівник Поліщук З.М.) була учасницею ІІ (обласного) етапу.

 Методичне об'єднання класних керівників (керівник Сергієнко Т.С.) працювало над впровадженням в освітній процес Концепції національного виховання, проектної діяльності, здійснювало заходи з реалізації завдань патріотичного виховання. Головним результатом роботи цієї методичної підструктури є усвідомлення всіма вчителями нероздільності навчального та виховного процесу в школі, необхідності впровадження особистісного підходу у роботі з учнями.

 Протягом року всі класні колективи брали активну участь у житті школи згідно виховного плану школи. 1 вересня проведено свято Першого дзвоника. Були проведені свята до Дня Збройних сил України, до Дня вчителя, до 8 Березня, новорічні ранки і вечори, тематичні виховні години з превентивного, національно-патріотичного, естетичного, екологічного виховання. В школі проходили місячники : «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», тиждень Української писемності та мови. Також в межах місячників проводилися тематичні тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди, Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, Тиждень знань з безпеки життєдіяльності тощо. Класні керівники протягом навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів.

 Справжню допомогу педколективу здійснює бібліотека школи у підготовці різних заходів як з учнями, так і з педагогами. Бібліотечні уроки за графіком, допомога вчителям в організації позакласної роботи з предмету, тематичні виставки літератури – це далеко не повний перелік форм роботи шкільної бібліотеки (бібліотекар Бровченко Т.А.)

У 2015-2016 н.р. розпочала свою роботу творча група «Патріот» (керівник Сергієнко Т.С.). Учасники цієї групи систематично проводили благодійні акції на підтримку військових, які перебувають в зоні АТО на Сході України чи перебувають на лікуванні у шпиталях. Такі заходи полягають у зборі дитячих малюнків, віршів, листів з побажаннями воїнам повертатися додому з перемогою живими та здоровими, а також у зборі медикаментів, продуктів харчування, засобів особистої гігієни, інших необхідних для військових речей. Усі класні керівники протягом року проводити відкриті виховні години патріотичної тематики і про результати своєї роботи розповідали на засіданні педагогічної ради. Двічі у школі проводилися благодійні ярмарки.

 

 Координаційним центром всієї методичної роботи є методичний кабінет, у якому зібрано методичну літературу, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, оформлено стенди, виставки, зберігаються матеріали педагогічних читань, психолого-педагогічних семінарів. Значну увагу протягом року було приділено самоосвіті вчителів – предметників.

 У 2015-2016 н.р. навчальний заклад поповнився молодими вчителями: учитель англійської мови – Шлапак І.М., учитель географії – Толокольнікова Н.Д. Для них наказом директора було визначено наставників – досвідчених вчителів та організовано роботу Школи молодого вчителя. Адміністрація навчального закладу згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавала методичну допомогу молодим спеціалістам у підготовці до уроків. Під час аналізування уроку молодим спеціалістам надали рекомендації щодо підвищення методичного та фахового рівня.

 Курсова підготовка та атестація педагогічних працівників здійснювалася згідно з перспективним планом.

 У поточному навчальному році було атестовано три педагогічні працівники. Усім учителям було підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію. Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів – предметників шляхом відвідування уроків, проведення співбесід, відвідування відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії навчального закладу, учителі-предметники. Загалом атестація пройшла в діловій доброзичливій атмосфері.

 Наступна сторінка

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031