Неділя, 26.03.2023, 14:37
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Основні завдання діяльності шкільного методичного кабінету

Основні завдання діяльності шкільного методичного кабінету

(Школа. №8, 2006, С.22-25)

Ø Надання допомоги вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності.

Ø Координація змісту форм і методів самоосвіти вчителів та колективної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для того, щоб спрямувати їх на вирішення проблем, які стоять перед освітою.

Ø Пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, вивчення та узагальнення досвіду вчителів.

Ø Розробка і впровадження інформаційно-коомп’ютерного забезпечення освітнього процесу.

Ø Впровадження в практику роботи школи нових технологій у різних інформаційно-методичних формах – колективних. групових, індивідуальних.

Ø Організація тимчасових творчих груп для розробки конкретних освітніх програм. методик. впровадження технологій.

Ø Організація рецензування методичних розробок, інших навчально-методичних матеріалів, розроблених вчителями.

Ø Активізація видавничої діяльності викладачів.

Ø Створення банку інформації щодо освітніх проектів, методик навчання тощо.

У шкільному методичному кабінеті мають бути такі матеріали:

І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

· Конституція України, законодавство про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно-методичні документи МОН України, обласного управління освіти і науки та районного (міського) методичного кабінету:

· керівні документи з питань педагогіки та психології;

· положення та інструктивні документи з питань організації методичної роботи;

· інформаційні збірники МОН України.

ІІ. ШКІЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

· наказ про організацію роботи в поточному навчальному році;

· навчальний план школи;

· перспективний, річний план роботи школи;

· графік навчального процесу;

· контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації(навчальні програми);

· графік контрольних, практичних лабораторних, залікових робіт;

· розклад навчальних занять, індивідуальних занять, занять з учнями вдома;

· документація з підвищення кваліфікації педагогів;

· матеріали роботи педколективу над науково-методичною проблемою;

ІІІ. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

· список підручників, за якими працює школа (якщо є можливість, то повний комплект підручників);

· робота методичної ради школи(план, протоколи , рішення, довідки про виконання рішень методичної ради);

· робота методичних об'єднань (по кожному методичному об’єднанню окрема папка): план роботи, протоколи засідань (або план проведення + всі матеріали, рекомендації), методичні розробки, зразки наочності, тарифікація вчителів, які працюють в даному методичному об’єднанні;

· матеріали діяльності інших форм методичної роботи (творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів, творчих звітів учителів тощо);

· робота з молодими вчителями;

· матеріали вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду;

· тематичні папки: сучасний урок, методичні технології, загальна дидактика, організація виховної роботи, загальна методика викладання, зразки оформлення шкільної документації, матеріали районного (міського) методичного кабінету, ОІПОПК;

· програми дослідницької та експериментальної роботи (теорія і практика експерименту, довідки з цих питань);

· робота профільних класів (накази про відкриття класів, списки учнів, моніторинги навченості, діагностика по класах, протоколи педагогічних консиліумів тощо);

· банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду впровадження освітніх технологій;

· тематичне планування (інтегрованих курсів, варіативної складової навчальних планів).

ІV. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

· дидактичні матеріали, матеріали для організації контролю навчальних досягнень;

· аналітичні матеріали шкільного моніторингу за кожним із навчальних предметів (результати зрізів, діагностики, поточних та підсумкової атестації);

· робота з учнями , що мають підвищений рівень мотивації навчання (результати олімпіад та інтелектуальних марафонів – шкільних, районних, обласних тощо);

· інформації з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

· анкета, схеми аналізів( типи і види уроків із різних предметів, типи і види аналізів, картки –схеми для самоаналізу);

· інструкції для лабораторних, практичних робіт (зразки);

· тексти контрольних робіт, тренувальних прикладів і завдань до державної підсумкової атестації;

· зразки поурочних планів;

· методичні розробки вчителів;

· методичний збірник «Уроки перших уроків» (єдині вимоги до викладання навчальних предметів, рекомендації вчителеві з основних напрямів діяльності тощо);

· нормативи оцінювання учнів із різних навчальних предметів;

· питання єдиного орфографічного режиму;

· методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань учнів;

· зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями;

· матеріали для оформлення шкільних навчальних кабінетів.

V. ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА

· моніторинг аналітичної діяльності вчителів (анкетування різного рівня, результати самоаналізу уроків та аналіз уроків своїх колег);

· ре6зультати діагностики педагогічного колективу (анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);

· матеріали атестації вчителів, роботи з молодими спеціалістами.

VІ. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

· орієнтовна тематика наукових учнівських робіт;

· перелік макетів, рекомендованих для виготовлення діючих моделей, наочних посібників, необхідних для вивчення предмета;

· матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів;

· матеріали роботи з батьками, спонсорами;

· матеріали на допомогу класним керівникам, вихователям груп продовженого дня.

VІІ. ПАПКИ З МАТЕРІАЛАМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ, СЕМІНАРІВ (ШКІЛЬНИХ, РАЙОННИХ, ОБЛАСНИХ)

VІІІ. БІБЛІОТЕКА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ( З ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ РОЗПОДІЛОМ)

· підшивки загальнопедагогічних газет і журналів;

· підшивки методичних газет і журналів;

· спеціальна, загальнопедагогічна література;

· каталог об’єктів передового педагогічного досвіду району, області, країни.

ІХ. КАРТОТЕКИ

· статей періодичної преси на педагогічні теми;

· керівних і нормативних документів про освіту;

· обліку перспективного педагогічного досвіду;

· роботи над науково-методичною проблемою тощо.

Х. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ

· книга обліку обладнання та навчальних посібників;

· положення про огляд-конкурс кабінетів;

· звіти про роботу кабінетів;

· копії заявок на придбання ТЗН, комп’ютерної техніки тощо;

· аудіо-, відеотека кращих освітянських доробок району, області;

· список літератури з питань організації й обладнання кабінету;

· телевізор, відеомагнітофон, магнітофон, відеокамера тощо;

· комп’ютер, принтер, ксерокс тощо;

· правила техніки безпеки під час роботи в методичному кабінеті.

До обладнання методичного кабінету належить і система постійно діючих та динамічних стендів:

· Вісті з уроків

· План-графік методичного навчання педагогічного колективу на рік

· Радимо прочитати, ознайомитись

· Принципи організації навчального процесу

· Модель навчальної діяльності учнів

· Готуємось до атестації вчителів (засідання педагогічної ради)

· Адреси перспективного педагогічного досвіду

· Головні чинники, які впливають на якість організації навчально-виховного процесу тощо.

· Сучасний урок(вимоги до сучасного року, тири, їх структура, схеми аналізу)

· На допомогу молодому вчителю

· Керівникам ШМО

· Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в школі

· Діяльність методичних об’єднань (методична проблема, керівники, склад та досягнення і заслуги членів МО, графік відкритих уроків, тематика засідань МО, новини з МО).

Звіт про роботу методичного кабінету заслуховується на педагогічній раді (згідно з чинними нормативними документами).

План роботи методичного кабінету включає такі розділи:

І. Вступ

Аналізується методична робота, її роль у педагогічному процесі, рівень роботи ШМО, інших форм науково-методичної роботи. Робота педколективу над науково-методичною проблемою, ЇЇ значення для підвищення фахової кваліфікації та педагогічної майстерності вчителів. Вивчення і впровадження ППД. Основні завдання на новий рік, які базуються на вимогах директивних і нормативних документів.

ІІ. Організаційна робота кабінету

Розгляд і обговорення планів роботи ШМО, інших форм методичної роботи в школі, складання графіків проведення семінарів, відкритих уроків, педчитань, науково-практичних конференцій, предметних тижнів, випусків педагогічних бюлетенів та інформаторів, поповнення кабінету новою методичною та педагогічною літературою тощо.

ІІІ. Підвищення фахового рівня та методичної майстерності вчителів

Проведення нарад із керівниками ШМО з питань організації їх діяльності. вивчення ППД, надання допомоги вчителям у оформленні навчальних кабінетів. Проведення конкурсів на кращий реферат з досвіду роботи, виготовлення дидактичного матеріалу, посібників, авторських програм тощо. Керівництво курсовим підвищенням кваліфікації. Визначається тематика проблемних семінарів, педчитань, науково-практичних конференцій. Заходи з надання допомоги педагогам, які атестуються.

ІV. Вивчення, узагальнення та впровадження у практику роботи передового педагогічного досвіду

Конкретно визначається вчителів (а також тематика, проблема), досвід яких буде вивчатися, і тих, хто вивчає (план вивчення досвіду складається окремо). Визначаються педагоги, які будуть працювати над впровадженням ППД, схваленого МОН України, КОІПОПК, методичною радою методкабінету.

V. Робота методичної ради

Планується питання, які будуть розглядатися на засіданнях методичної ради: робота ШМО, окремих предметних кабінетів, курсове підвищення кваліфікації, хід підготовки до атестації, звіти окремих вчителів, наставництво,

VІ. Робота бібліотеки

Незалежно від того, знаходиться бібліотека в одному чи різних з методкабінетом приміщеннях, їх робота тісно поєднується.

Передбачається поповнення книжкового фонду (згідно з видавничими каталогами), тематику виставок книг, виставок повідомлень про новинки літератури, оновлення тематичних картотек тощо.

Очолює методичний кабінет завідувач, який обирається терміном на 2 роки з числа досвідчених вчителів і працює на громадських засадах.

Безпосереднє керівництво здійснює заступник директора з навчально-методичної (науково-методичної) роботи.

Склад ради шкільного методичного кабінету (методичної ради) затверджується керівником навчального закладу. Робота методичної ради планується на 1 рік.

Основними завданнями ради шкільного методичного кабінету є:

Ø планування роботи шкільного методичного кабінету, а також розгляд планів роботи шкільних методичних об’єднань з наступним поданням їх на затвердження;

Ø обговорення і затвердження планів постійно діючих семінарів, тематики науково-педагогічних читань та науково-практичних конференцій;

Ø обговорення матеріалів вивченого передового педагогічного досвіду вчителів;

Ø обговорення авторських програм учителів з окремих курсів, факультативів і рекомендація їх до затвердження;

Ø розгляд і рецензування доповідей, які представляються на педчитання і науково-практичні конференції. матеріалів, які рекомендуються до друку в місцевій пресі та методичних бюлетенях чи інформаторах;

Ø розгляд матеріалів, які будуть експонуватися на педагогічних виставках;

Ø обговорення стану методичної роботи в школі та вироблення заходів щодо її поліпшення.

Рада є органом, яка координує методичну роботу в школі і в своїй діяльності підпорядковується директору школи. Вона реалізує і втілює в життя рішення педагогічної ради.

Методична рада виробляє єдину для школи позицію щодо вивчення і застосування у практичній діяльності вчителів найбільш актуальних досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду з метою подальшого удосконалення навчально-виховного процесу.

0

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031