Четвер, 30.03.2023, 14:07
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці і безпеки життєдіяльності № 4-5 під час занять у кабінеті інформатики

ПІДВИСОЦЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

Підвисоцька ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          наказом директора    

Підвисоцького НВО

              вiд ____________ № __

 

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці і безпеки життєдіяльності № 4-5

під час занять у кабінеті  інформатики

 1.Загальні положення

1.1. Інструкція з безпеки для кабінету інформатики загальноосвітнього навчального закладу (далі — Інструкція) поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від форм власності.

1.2. Інструкція розроблена на основі державного нормативного акта про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.04-98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 №220.

1.3. Інструкція є основою для розробки інструкцій з безпеки під час проведення практичних занять у кабінетах  інформатики  загальноосвітніх навчальних закладів.  Інструкція розробляється завідувачем кабінету інформатики  та затверджується керівником (власником) загальноосвітнього нав­чального закладу.

 Вимоги зазначеної інструкції є обов'язковими для виконання всіма, хто працює в кабінеті інформатики .

1.4. При виконанні робіт на комп'ютерах або інших систе­мах з відеотермінальними пристроями (ВТП) необхідно до­тримуватися вимог   даної інструкції з охорони праці.

1.5. Під час виконання робіт на комп'ютерах або інших системах з ВТП мають місце наступні небезпечні та шкідливі фактори:

фізичні;

 • підвищене значення напруги в електричному ланцюзі;
 • підвищений рівень електромагнітного випромінювання;
 • підвищений рівень статичної електрики;

психофізіологічні:

 • статичні та динамічні перевантаження;
 • перенапруження зорового аналізатора.

1.6. Робоче місце при роботі на комп'ютерах слід розташовувати так, щоб уникнути попадання в очі прямого світла.

1.7. Для уникнення полисків відбиття на екранах моніторів  від світильників загального освітлення  необхідно  використовува­ти  антиполискові сітки, спеціальні фільтри для екранів, захис­ні козирки або розташовувати джерела світла з обох сторін екрана (паралельно напрямку погляду).

1.8. Зручна робоча поза при роботі на комп'ютері забез­печується регулюванням висоти робочого столу, крісла та підставки для ніг.

1.9 Робота комп'ютерів супроводжується електромагніт­ним випромінюванням низьких рівнів, інтенсивність  якого  зменшується пропорційно квадрату відстані від екрана. Опти­мальною є відстань 50 см від екрана ВТП.

1.10. Відповідно до діючих в закладах освіти  вимог , учні,   проходять інструктаж з безпеки праці та навчання, з правил надання першої (долікарської) допомоги  при характерних ушкодженнях у кабінеті інформатики  .

1.11.Практичні заняття в кабінеті проводяться тільки в присутності вчителя інформатики   та лаборанта.

1.12.  Учні  дотримуються правил поведінки для учнів  під час уроку..

1.13.. Учням забороняється приносити в кабінет сторонні речі та предмети. Особливо це стосується отруйних, вибухонебезпечних, легкозаймистих речовин, сірників, петарди, лазерні указки тощо.

 Будьте уважні й дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.

 1.14.На заняттях в кабінеті інформатики  можна використовувати технічні засоби навчання, які наведені в Типових переліках навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл ( І, ІІ, ІІІ ступенів)

    1.15. Кабінет інформатики оснащується медичною аптечкою з набором перев’язувальних засобів і медикаментів, комплектом засобів індивідуального захисту та інструкцією з надання першої долікарської допомоги.

1.16. Перебувати учням   у  приміщенні кабінету інформатики і в лаборантській дозволяється тільки в присутності вчителя інформатики або лаборанта.

1.17. Не дозволяється використовувати кабінети інформатики як класні  кімнати для проведення занять з інших предметів, зборів.        

2. Перед початком роботи

2.1. Розміщуйте комп’ютерне обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

2.2.Огляньте  загальний стан апаратури, перевірте   справність  електропроводки, штепсельних вилок, розеток.    У разі необхідності занулення  (заземлення) комп’ютера в процесі практичної роботи -  перевірте надійність з’єднання з заземлюючим пристроєм.

2.3. Звільніть робоче місце від усіх не потрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.4.Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя;

2.5. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена вчителем.

2.6.У разі необхідності, за вказівкою вчителя, обов’язково слід користуватися індивідуальними засобами захисту.

2.7. Уважно вивчіть зміст практичної  роботи,  продумайте порядок безпечного виконання її, дотримуючись при цьому правил  пожежної та електробезпеки.           

2.8. Увімкніть систему кондиціювання повітря в примі­щенні.

2.9. Відрегулюйте освітленість робочого місця.

2.10. Відрегулюйте та зафіксуйте  висоту крісла, нахил його спинки відносно робочого столу.

2.11. Вмикати  комп'ютер слід в такій   послідовності: периферія, монітор, процесор.

2.12.Відрегулювати яскравість свічення екрану, мінімаль­ний розмір точки, що світиться, контрастність.

2.13. При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати, повідомити керівника.

 2.14. Запишіть в журнал облі­ку машинного часу своє призвіще,  час початку роботи.

3. Під час роботи

3.1.Під час роботи в кабінеті   інформатики  будьте обережними, додержуйте порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила безпеки життєдіяльності. Безладність, поспішність, недбалість у роботі й порушення правил техніки безпеки можуть призвести до нещасних випадків.

3.2.Усі роботи проводьте тільки при справ­но діючій вентиляції або кондиціюванні  повітря.

3.3. При виконанні роботи на комп'ютері слід сидіти пря­мо, не напружуватися.

3.4.Не дозволяються сторонні розмови, подражнюючі шуми.

3.5.Всі засоби, що використовують при роботі на комп'ю­тері, розташовують в центрі зони зору на однаковій .віддалі від очей (450—600 мм).

3.6.Для нейтралізації зарядів статичної електрики необхідно  збільшувати вологість повітря в приміщенні, де виконуються роботи на комп'ютерах.

3.7. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

3.8. Для приєднання споживачів до мережі користуйтеся штепсельними з'єднаннями  

3.9.Додержуйте правил особистої гігієни. 

Тримайте руки в чистоті. При неохайному стані рук під нігтями можуть нагромаджуватися шкідливо діючі речовини, які, потрапляючи з їжею в організм, призводять до отруєння.

3.10.В кабінеті  інформатики  під час навчального процесу ЗАБОРОНЕНО:

 • використовувати рідинні  або аерозольні засоби для чи­щення поверхонь комп'ютера (для чищення пластмасових по­верхонь використовують чисту бавовняну ганчірку, зволоже­ну мильним розчином; екрани та захисні екрани протирають ватою, змоченою спиртом);
 • самостійно ремонтувати апаратуру;
 • класти будь-які речі на вузли комп'ютера;
 • закривати вентиляційні отвори апаратури, що може при­звести до її перегрівання і виходу з ладу.
 •     користуватися  відкритим вогнем ( сірники, свічки, бенгальські вогні тощо).
 • Порушувати правила для учнів;
 • Виконувати будь-які роботи без вказівки та дозволу вчителя;
 • Приносити в кабінет сторонні предмети особливо це стосується пожежо-вибухо небезпечних, отруйних речовин, всіх видів зброї.( петарди, лазерні указки, запальнички тощо) та користуватися ними під час занять;
 • Виконувати роботи  на висоті (вище 1 м.) та використовувати тимчасові випадкові підставки;
 • Виконувати роботи по миттю, очищенню віконного скла, заміні електролампочок, ремонтуванню електро розеток та електро вимикачів;
 • Приводити в клас сторонніх осіб без дозволу вчителя,
 • Порушувати вимоги правил пожежної безпеки, залишати без нагляду  , ввімкнені електроприлади
 • використовувати нагрівальні пристрої І відкритий вогонь;
 • зберігати, або заносити в кабінет кислоти,        та хлоровміщуючі речовини для запобігання корозії внутріш­ніх вузлів обладнання;
 • допускати   до роботи учнів, які не пройшли Інструктаж та навчання по правилам користування ЕОМ;
 • заходити в кабінет в верхньому одязі ,   заходити   без дозволу учителя  
 • до початку занять включати комп'ютери,торкатись роз”ємів тощо;

·                        застосовувати прилади , що не відповідають вимогам безпеки праці, особливо це стосується електро обладнання.

 •   працювати на комп”ютерній техніці без  занулення.
 •    порушувати правила   електробезпеки
 •  користуватися ртутними термометрами.
 • учням працювати з кіноапаратурою  в  т.  ч.  лаборанту без посвідчення кінодемонстратора та посвідчення про проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму.
 • розміщувати електророзетки в безпосередній близкості від стояків водопровідних і опалювальних систем, радіаторів і раковин.
 • працювати з електрообладнанням  поблизу неогороджених діелектричними решітками стояків водопровідної, каналізаційної  та опалювальної  систем.
 • використовувати нестандартні запобіжники  “жучки”
 • користуватися  під час проведення практичних робіт приладами, механізмами, які створюють фоновий шум   50 дБ і більше.
 • відкривати захисні кожухи І намагатись щось поправити, від­ремонтувати;

 торкатись пальцями, авторучками екранів моніторів;

 • вдаряти твердими предметами по кінескопу;
 • знімати з монітора захисний екран;
 • ходити по класі, з одного робочого місця на Інше без доз­волу учителя;
 • гучно розмовляти, сміятися, штовхатися на своєму робочому

місці;

 • самостійно намагатись  усунути несправності;
 • торкатись обладнання мокрими руками;
 • працювати  при недостатньому освітлені робочого місця;
 • вставляти ручки, лінійки та Інші речі в вентиляційні    отво­ри комп’ютера  .
 • залишати працююче обладнання без нагляду ;
 • вмикати, вимикати апаратуру на сусідньому робочому місці; 
 • доторкатись зворотної сторони монітора, клавіатури;
 • працювати на апаратурі  ' якщо  чути сторонні незрозумілі звуки, спалахи екрану, запах гарі;
 • одночасно доторкуватись до електронної  апаратури  , кабелів, роз "єд­нань І стояків, труб опалення, водопроводу, каналізації;
 • вимикати комп'ютер висмикуванням вилки Із. розетки;
 • користуватись електровилками та електророзетками з пошкод­женими корпусами.

3.11. Не відволікайтесь самі й не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.

3.12. Про всі випадки нестандартних ситуацій негайно ставте до відома учителя або лаборанта.

4.Після закінчення роботи

4.1. Вимкнути пепериферійні пристрої, монітор  і процесор. Штепсельні вилки витягнути з розеток.         

4.2. Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в ящик столу.

     4.3. Протерти апаратуру шматком чистої м’якої тканини;    

4.4. Вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електро­живлення підрозділу.

      4.5.Записати в журнал обліку машинного часу час закінчення ро­боти на комп’ютері І поставити  свій підпис;

  4.6.Зачохлити апаратуру;

     4.7.Здати своє робоче місце лаборанту.

      4.8.Ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Вологе прибирання в кабінеті проводиться тільки при вимк­нутому загальному рубильникові

Не залишайте на робочому місці джерел пожежної небезпеки

5.Безпека в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь-якої  аварійної ситуації: нестандартній ситуації під час виконання практичної роботи,   пожежі,   вимкнення електроенергії, порив водогону, опалення тощо,  треба  негайно припинити виконання   практичної  роботи та незаперечно виконувати всі вказівки вчителя щодо евакуації з приміщення та надання допомоги потерпілим.

 5.2. Виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення і повідомте про це вчителя.

5.3. У разі травмування (поранення, опіки тощо) або при недо­маганнях повідомте вчителя.

5.4. У разі виникнення загорання необхідно:

— негайно залишити приміщення, при цьому не впадайте в панічний стан ;

— повідомити пожежну охорону;

— зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусідніх приміщень;

— вимкнути електромережу;

    - приступити до ліквідації  осередка  вогню, при цьому легко­займисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками; 

5.5. При раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути послідовно периферійні пристрої, ВТП, процесор і витягнути штепсельні вилки з розеток.

 

РОЗРОБЛЕНО:

Завідувач кабінетом інформатики

 

__________________

 

___В.В.Яценко____

(Посада керівника підрозділу)

 

 

 

 ПОГОДЖЕНО:

Спеціаліст з охорони праці

 

__________________

 

___Н.І.Гончаренко___

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031