Середа, 29.03.2023, 13:13
Вітаю Вас Гість | RSS

Підвисоцьке навчально-виховне об'єднання

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Для оператора комп’ютерного набору

 

ПІДВИСОЦЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

Підвисоцька ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          наказом директора    

Підвисоцького НВО

              вiд ____________ № __

 

I Н С Т Р У К Ц I Я

з охорони праці № 4 -__

  для оператора комп’ютерного набору

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. При виконанні робіт на комп'ютерах або інших систе­мах з відеотермінальними пристроями (ВТП) необхідно до­тримуватися вимог загальної та даної інструкції з охорони праці.

1.2. До самостійної роботи на комп'ютерах допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання по професії, вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструк­таж з охорони праці на робочому місці. В подальшому вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочо­му місці один раз на півріччя, періодичні медичні огляди один раз на два роки.

1.3. Під час виконання робіт на комп'ютерах або інших системах з ВТП мають місце наступні небезпечні та шкідливі фактори:

фізичні;

  • підвищене значення напруги в електричному ланцюзі;
  • підвищений рівень електромагнітного випромінювання;
  • підвищений рівень статичної електрики;

психофізіологічні:

  • статичні та динамічні перевантаження;
  • перенапруження зорового аналізатора.

1.4. Робоче місце при роботі на комп'ютерах слід розташовувати так, щоб уникнути попадання в очі прямого світла.

1.5. Для уникнення полисків відбиття на екранах ВТП від світильників загального освітлення необхідно використовува­ти антиполискові сітки, спеціальні фільтри для екранів, захис­ні козирки або розташовувати джерела світла з обох сторін екрана (паралельно напрямку погляду).

1.6. Зручна робоча поза при роботі на комп'ютері забез­печується регулюванням висоти робочого столу, крісла та підставки для ніг.

1.7. Всі засоби, що використовують при роботі на комп'ю­тері, розташовують в центрі зони зору на однаковій .віддалі від очей (450—600 мм).

1.8. Робота комп'ютерів супроводжується електромагніт­ним випромінюванням низьких рівнів, інтенсивність  якого  зменшується пропорційно квадрату відстані від екрана. Опти­мальною є відстань 50 см від екрана ВТП.

1.9. Для нейтралізації зарядів статичної електрики реко­мендується збільшувати вологість повітря в приміщенні, де виконуються роботи на комп'ютерах.

2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Увімкнути систему кондиціювання повітря в примі­щенні.

2.2. Оглянути загальний стан апаратури, перевірити справність  електропроводки, штепсельних вилок, розеток, наяв­ність заземлення.

2.3. Відрегулювати освітленість робочого місця.

2.4. Відрегулювати та зафіксувати висоту крісла, нахил його спинки відносно робочого столу.

2.5. Вмикати комп'ютер в послідовності: периферія, ВТП, процесор.

2.6. Відрегулювати яскравість свічення екрану, мінімаль­ний розмір точки, що світиться, контрастність.

2.7. При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати, повідомити керівника.

 

3. ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. При виконанні роботи на комп'ютері слід сидіти пря­мо, не напружуватися.

3.2. Не дозволяються сторонні розмови, подражнюючі шуми.

3.3. Постійно слідкувати за функціонуванням систем опа­лення і кондиціювання.

3.4. Для зниження напруженості праці на комп'ютері не­обхідно рівномірно розподілити і чергувати характер робіт відповідно до їх складності.

3.5. Сумарна тривалість роботи за екраном ВТП при вось­мигодинному робочому дні має не перевищувати 4 години в день, а за тиждень — 20 годин. Кількість опрацьованих сим­волів (знаків) на комп'ютері не більше ЗО тисяч знаків за 4 години роботи.

3.6. Через кожну годину праці необхідно робити перерву на  5—10 хв, а через дві години — на 15 хв, під час яких ре­комендується виконувати комплекс вправ виробничої гім­настики (додаток 1), а також у спеціально обладнаних примі­щеннях проводити сеанси психофізіологічного розвантаження (додаток 2)

3.7. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

  • використовувати рідинні  або аерозольні засоби для чи­щення поверхонь комп'ютера (для чищення пластмасових по­верхонь використовують чисту бавовняну ганчірку, зволоже­ну мильним розчином; екрани та захисні екрани протирають ватою, змоченою спиртом);
  • самостійно ремонтувати апаратуру;
  • класти будь-які речі на вузли комп'ютера;
  • закривати вентиляційні отвори апаратури, що може при­звести до її перегрівання і виходу з ладу.

4. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути пепериферійні пристрої, ВТП і процесор. Штепсельні вилки витягнути з розеток.         

4.2. Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в ящик столу.

4.3. Ретельно вимити руки теплою водою з милом.

4.4. Вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електро­живлення підрозділу.

4.5. Рекомендується в спеціально обледнаному приміщен­ні провести сеанс психофізіологічного розвантаження і зняття втоми з виконанням спеціальних вправ аутогенного трену­вання (додаток 2).

5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути послідовно периферійні пристрої, ВТП, процесор і витягнути штепсельні вилки з розеток.

5.2.При виявленні ознак горіння (дим, запах гару), вимк­нути апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів для його ліквідації, повідомити керівника робіт.

В разі виникнення пожежі негайно повідомити пожежну частину, вжити необхідних заходів для евакуації людей і приступити до гасіння первинними засобами пожежогасіння.

 

 

РОЗРОБЛЕНО:

 

Завідувач кабінетом інформатики

 

________________

 

___В.В.Яценко____

(Посада керівника підрозділу)

 

 

 

 ПОГОДЖЕНО:

Спеціаліст з охорони праці

 

________________

 

___Н.І.Гончаренко___

 

 

 

                                                                           Інструкцію отримав

                                                                           і з її змістом ознайомлений:      ________________  

 

 

ДОДАТОК 1

КОМПЛЕКСИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ВИРОБНИЧОЇ ГІМНАСТИКИ

ВПРАВИ   ДЛЯ   ОЧЕЙ

Вихідне положення (в. п,): сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд — прямо. Виконувати вправи без напруження.

Комплекс 1 (тривалість 2—3 хв)

Вправа 1

Погляд спрямувати вліво—прямо, вправо—прямо, вверх— прямо, вниз—прямо без затримки в кожному положенні.

Повторити до 10 разів.

Вправа 2

Погляд зміщувати по діагоналі: вліво—вниз—прямо, впра­во—вверх—прямо,   вправо—вниз—прямо,   вліво—вверх— прямо і поступово збільшувати затримки в ножному поло­женні; дихання довільне.

Повторити до 10 разів.

Вправа З

Кругові рухи очей: до 10 кругів уліво і вправо. Спочатку швидко, потім якомога повільніше.

Вправа 4

Змінювання фокусної віддалі:  дивитися  на кінчик носа, по­тім у далину.

Повторити кілька разів.

Комплекс 2

Вправа 1

Подивитися на кінчик пальця або олівця, який тримають на віддалі ЗО см від очей, а потім удалину.

Повторити кілька разів.

Дивитися прямо перед собою, пильно і нерухомо, нама­гаючись бачити виразно, потім моргнути кілька разів. Стисну­ти повіки, потім моргнути кілька разів.

Вправа 2

Поморгати протягом 1 хв. Темп швидкий.

Вправа З

Потерти долоні одна об одну і легко, без зусиль, прикри­ти ними попередньо заплющені очі, щоб повністю відгороди­ти  їх від світла

(на 1 хв). Уявити занурення в повну темряву. Розплющити  очі.

Вправа 4

Масувати повіки очей м'яко, погладжуючи їх вказівним і середнім пальцями в напрямку від носа до скронь.

Або: заплющити очі і, ніжно торкаючись подушечками до­лонь, провести по верхніх повіках від скронь до перенісся та зворотньо; всього 10 разів в середньому темпі.

Комплекс 3 (тривалість 1—2 хв)

Вправа 1

На рахунок 1—2 зафіксувати погляд на об'єкті, що зна­ходиться на близькій віддалі (15—20 см), на рахунок 3—7 по­гляд перевести на дальній об'єкт, на рахунок 8 погляд знову перевести на ближній об'єкт.

Вправа 2

При нерухомій голові на рахунок 1 погляд спрямувати вверх, на рахунок 2 — вниз, потім знову вверх. Повторити 15—20 разів.

Вправа З

Заплющити очі на 10—15 с, потім їх розплющити і зроби­ти рухи очима вправо і вліво, вверх і вниз (5 разів), кілька кругових рухів очима справа наліво і навпаки (5 разів). По­вільно, без напруги, спрямувати погляд удалину.

Комплекс 4 (тривалість 2 хв)

Вправа 1

Трьома пальцями обох рук легко натиснути на верхні по­віки. Через 1—2 с зняти пальці з повік. Хворобливих відчут­тів не має бути.

Вправа 2

Поморгати протягом 1 хв. Темп швидкий.

 Вправа З

При заплющених повіках підняти очі вверх, опустити їх вниз, повернути направо, повернути наліво. Дихання не затри­мувати; вправу виконувати з максимальною амплітудою.

Вправа 4                                        .    

Встати і поставити ноги нарізно на ширину плечей, дивити­ся перед собою. Подивитися на правий носок ноги, вверх—на­ліво, подивитися на лівий носок ноги, вверх—направо, повер­нутися у вихідне положення. Амплітуда рухів очей макси­мальна, голову тримати прямо, дихання не затримувати.

Комплекс 5

Вправа 1

Дивитися прямо перед собою протягом 23 с, потім опустити очі вниз, затримати їх в такому положенні протягом 3—4 с.

Вправу виконувати протягом ЗО с.

Вправа 2

Підняти очі вверх, опустити їх вниз, відвести очі вправо, відвести очі вліво.

Повторити 3—4 рази. Тривалість 8 с.

Вправа З

Підняти очі вверх, зробити ними кругові рухи за годинни­ковою стрілкою, потім — проти годинникової стрілки. Повторити 3—4 рази. Тривалість 15 с.

 Вправа 4

Міцно заплющити очі на 3—5 с, потім їх розплющити на 3—5 с.

Повторити 3—4 рази. Тривалість ЗО—50 с.

Вправа 5

Самомасаж очей.

Легкий самомасаж заплющених повік та шкіри навколо очей проводять чистими руками наступним чином:

 в напрямку від зовнішнього кута очей до внутрішнього по нижньому краю очної западини (орбіти) роблять погладжування кінце­вою фалангою другого пальця в напрямку вверх до переніс­ся і брови. Потім роблять розтирання верхньої частини кру­гового м'яза ока — перший палець рухається під бровою. другий — над бровою; і круговими рухами кінцевих фаланг роблять розтирання у напрямку до скронь. Після розтирання проводять ніжні постукування подушечками кінців пальців по краях орбіти — від скронь по нижньому краю і від перенісся по верхньому краю до скронь.

 

ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА

Комплекс 6

Вправа 1

В. п. — ноги на ширині плечей.

1. Руки вверх—в боки, потягнутися, зробити глибокий вдих.

    2. Видих. Темп повільний.

Повторити 4—5 разів.

Вправа 2

В. п. — стоячи, ноги разом, руки на поясі.

1. Звести лікті вперед, здавлюючи грудну клітку, і зроби­ти повний видих.

2. Відвести лікті назад, прогнутися, зробити глибокий вдих. Темп повільний.

Повторити 4—6 разів.

Вправа З

В. п. — стоячи, ноги разом, руки вниз (основна стійка).

1—4. Зробити повний круг правою рукою. Глибокий вдих.

5—8. Круг лівою рукою. Повний видих.

Повторити 3—4 рази.

ВПРАВИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ РОЗУМОВОГО ТА М'ЯЗОВОГО СТОМЛЕННЯ

Комплекс 7

В. п. — сидячи на стільці.

Вправа 1

Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися на стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростовуючи плечі.

Повторити 3—4 рази..

Вправа 2

Зробити нахили і повороти голови.

Вправа З

Легкий самомасаж волосистої частини голови, обличчя і кистів рук.

Комплекс 8

Вправа 1

 В. п. — стоячи, ноги разом, руки вниз (основна стійка).

1. Прямі руки розвести в боки долонями догори, зробити вдих.

2. Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі і зробити видих. З—4. Виконати те ж саме. Повторити 4—6 разів.

Вправа 2

Б. п. — стоячи, ноги разом, руки до плечей,1—4. Кругові рухи ліктями вперед.

5—8. Те саме назад. Дихати рівномірно.Повторити 4—6 разів.

Вправа З

В. п. — основна стійка.

1. Плечі високо підняти вверх, вдих.

2. Плечі різко опустити, «скинути» вниз, розслабити руки, видих.

Повторити 4—5 разів.

Комплекс 9              

В. п. — основна стійка.

Вправа 1

Максимальне напруження м'язів ніг знизу догори і роз­слаблення.

Повторити 3 рази.

Вправа 2

Максимальне напруження м'язів плечового пояса (від кистів рук до м'язів плечового пояса та спини)—розслаблення. Повторити 3 рази.

Вправа З

Масаж чола протягом 1 хв. Легке погладжування чола, його області над бровами в напрямку скронь.

Комплекс 10

Вправа 1

Нахиляння головою наліво—направо (темп швидкий).

Вправа 2

Нахиляння головою вперед—назад (темп помірний).

Вправа 3

Обертання головою з максимальним розслабленням м'я­зів шиї.

 Голова «котиться» по тулубу спочатку в лівий, а потім в правий бік (дуже повільно). Не більше 2 разів,

Вправа 4

Самомасаж шиї і потилиці протягом 1 хв. Погладжувати потилицю і шию в напрямку до тулуба.

 

ДОДАТОК 2

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ

При проведенні психофізіологічного розвантаження реко­мендується включати деякі елементи методу аутогенного тре­нування. Цей метод заснований на свідомому застосуванні комплексу взаємозв'язаних заходів психічного саморегулю­вання і нескладних фізичних вправ із словесним самонавію­ванням; головна увага при цьому приділяється набуванню та закріпленню навичок м'язового розслаблення (релаксації).

В сеансі, що рекомендується, виділяються 3 періоди, які відповідають фазам відновлювального процесу.

1-й період — відволікання   від виробничого середовища. Він відповідає фазі залишкового збудження. В цей період звучить повільна мелодійна музика, спів пташок. Неабияке значення має кольорове оформлення та інтер'єр кімнати психофізіологічного розвантаження. Прийнявши зруч­ну позу, працівники адаптуються і психологічно готуються до наступних періодів.

2-й період— заспокійливий — відповідає фазі відновлювального гальмування. Для цього періоду пропонується проекціювання слайдів із зображенням квітучого лугу, березового гаю, гладкої поверхні ставка і т. п. Через навушники транс­люється спокійна музика, на її фоні промовляються заспокій­ливі формули аутогенного тренування;

— я повністю розслаблений, спокійний (3 рази);

— моє дихання рівне, спокійне (3 рази);

— моє тіло важке, гаряче, розслаблене, я абсолютно роз­слаблений, чоло холодне, голова легка (З рази).

Формули промовляються спокійно, неголосно, повільно. Інтонація голосу спокійна. Як функціональне освітлення зас­тосовується зелене світло. Яскравість світла має поступово знижуватися протягом періоду, а в кінці його світло вимика­ється зовсім на 1—2 хв. Екран також гасне.

3-й період — активізація — відповідає фазі підвищеного збудження. Застосовуються заходи збуджуючого характеру;

червоне світло змінної яскравості, бадьора музика, мобілізуючі формули аутогенного тренування:

— (глибокий вдих, довгий глибокий видих) я бадьорий, свіжий, веселий, в мене гарний настрій (3 рази);

— (глибокий вдих, довгий глибокий видих) я сповнений енергії, я готовий діяти (3 рази).

На початку цього періоду світло вимкнене, потім на екра­ні з'являється червона пляма, розміри і яскравість якої пос­тупово збільшуються. В кінці періоду  звучить бадьора му­зика.

Такі сеанси можуть складатися з двох періодів. В цих ви­падках музичний супровід проводиться за єдиною програмою через індивідуальні  навушники. Сеанс триває 10 хв і склада­ється з двох різних частин, розділених невеликою паузою, — повне розслаблення на початку і активізація працездатності під кінець сеансу.

У ряді випадків психофізіологічного розвантаження на фо­ні музичних програм звучать окремі фрази навіювання відпо­чинку, доброго самопочуття і на заключному етапі — бадьо­рості.

Після сеансів психофізіологічного розвантаження у праців­ників знижується почуття стомленості, відзначається бадьо­рість, добрий настрій. Загальний стан значно поліпшується.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031